Cyfle i wylio Cymru yn ystod Ewro 2016 ar sgrin fawr yng Nghaerdydd

07/06/2016

Categori: Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Gall cefnogwyr o Gaerdydd a de Cymru i gyd ddod i wylio gemau Cymru ym Mhencampwriaeth Ewrop ar sgrîn HD fawr yng Nghae Cooper ym Mharc Bute y mis hwn.

Bydd partneriaeth rhwng Cyngor Dinas Caerdydd, Sayers Amusements Ltd, BBC Cymru, Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Chwaraeon Caerdydd a yn rhoi’r cyfle i gefnogwyr gefnogi Chris Coleman a’r criw yn un o barciau prydferthaf Caerdydd. 

 

Bydd y gemau’n cael eu dangos ar sgrîn LED symudol enfawr, a bydd adloniant cyn y gêm gan fandiau lleol ar y Llwyfan Cerddoriaeth Fyw. Bydd bar, bar diodydd meddal a stondinau bwyd ar y safle hefyd. 

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd, y Cynghorydd Phil Bale: “Dyma ganlyniad gwych i Gaerdydd a chefnogwyr Cymru. Rydw i wrth fy modd ein bod ni wedi llwyddo i ddod â phopeth ynghyd. Rydyn ni wedi bod yn gweithio y tu ôl i’r llenni i ddod o hyd i’r partneriaid cywir i wneud hyn yn bosib. Mae ond yn deg bod digwyddiad cyhoeddus fel hwn yn cael ei drefnu i ddathlu'r ffaith bod Cymru wedi cyrraedd twrnament mawr am y tro cyntaf ers 1958, ac rwy’n siŵr fy mod yn siarad ar ran y genedl gyfan yn dymuno’r gorau i’r bois yn Ffrainc fis yma.” 

 

Dywedodd perchennog Sayers Amusements Ltd., Norman Sayer: “Rydym ni wedi bod yn ymwneud â ac yn cynnal digwyddiadau yng Nghaerdydd a de Cymru ers blynyddoedd; mae hwn yn gyfle anhygoel i ni gael dweud diolch wrth bobl Caerdydd ac hefyd i ni gael cefnogi Cymru.” 

 

Bydd digon o hwyl i’r teulu cyfan yn yr Ardal Cefnogwyr, gan gynnwys atyniadau ffair a gweithgareddau pêl-droed a fydd yn profi eich amser ymateb a pha mor galed y gallwch gicio pêl. Bydd gwirfoddolwyr o Ymchwil Canser y Cymru, sef elusen yr Arglwydd Faer, hefyd yn casglu yn yr Ardal Cefnogwyr. 

 

Cyfle gwych

 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddatblygu Cymunedol, Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol, y Cynghorydd Peter Bradbury: “Dyma gyfle gwych i deuluoedd gael diwrnod o hwyl yn cefnogi ein tîm cenedlaethol. Gobeithio y bydd Cymru mor llwyddiannus ag y bydd y digwyddiad hwn.” 

 

Dywed Richard Thomas, Pennaeth Marchnata, Cyfathrebu a Chynulleidfaoedd BBC Cymru: “Rydym yn ymwybodol o’r galw mawr am fanzone yn ein prifddinas, ac rydyn ym falch o gael chwarae ein rhan yn dod â’r freuddwyd yn fyw. Os nad ydych yn un o’r cefnogwyr lwcus sy’n teithio i’r twrnament, mae’r cyffro i gyd ar BBC One Wales, S4C, ein gorsafoedd radio ac arlein – ac yn fyw ar y sgrin fawr yng nghae Coopers. Daeth ein hawr ac ni fydd cefnogwyr Cymru’n colli eiliad o’r cyffro.” 

 

Mae gêm fawr gyntaf Cymru yn erbyn Slofacia ddydd Sadwrn nesa, gyda gatiau'r Ardal Cefnogwyr yn agor am 3pm ac yn cau am 10pm. Mae’r gêm yn erbyn Lloegr ar 16 Mehefin, gyda’r gatiau’n agor am hanner dydd ac yn cau am 8pm. Mae’r gêm grŵp olaf yn erbyn Rwsia ar 20 Mehefin, gyda’r gatiau’n agor am 4pm ac yn cau am 10pm. 

 

Ni ddylai cefnogwyr ddod â bwyd a diod, cŵn na seddi i mewn i'r Ardal Cefnogwyr gyda nhw. 

 

Fe fydd Ardal Cefnogwyr am ddim i unrhyw aelod o'r cyhoedd. Ceir mynediad drwy borth y gorllewin a phorth y gogledd Parc Bute.