Cyfle i wylio sioe gabaret 'Steddfod Stifyn ar Faes y Brifwyl

Roedd y cyflwynydd, actor, trefnydd digwyddiadau a chynhyrchydd teledu Stifyn Parri yn ei ôl ar faes yr Eisteddfod eleni gyda’i sioe cabaret tafod-yn-y-foch yn rhan o arlwy’r hwyr yn y Babell Lên ac fe fydd y cyfan yn cael ei ddarlledu ar y sgrin nos Sadwrn yma.

"Cabaret tafod yn y boch yn seiliedig ar gystadleuaeth Eisteddfodol oedd y tro hyn. Mae’n grêt bod yr Eisteddfod yn gadael i rywun fel fi i dynnu’i goes nhw," meddai Stifyn Parri.

 

"Mae Eisteddfota wedi bod yn rhan o ‘mhlentyndod i - bob tro dwi’n gweld yr orsedd dwi’n gwenu. Dwi wastad yn ei weld fel base rhyw alien yn glanio ar y ddaear ac yn gweld y bobl bizarre ‘ma efo’r cleddyf anferth a phawb yn edrych fel pypedau. Mae gen i barch mawr atyn nhw ond dwi’n meddwl bod lle i gael hwyl hefyd," ychwanega.

 

Y tywyswr, neu ‘Gay-dad y Cledd’, Guto Rhun sy’n tywys chwe act y cabaret - neu gystadleuydd brwdfrydig - i lwyfan y cabaret yn eu tro; pob un yn wyneb cyfarwydd ac yn sypreis i’r gynulleidfa ar y noson.

 

A thrwy gydol y noson, mae’r cyflwynydd Nia Roberts yn ymuno â Stifyn ar y llwyfan i ddarparu sylwebaeth ar ffurf rhaglen radio i’r gynulleidfa rhwng y perfformiadau.

 

Adloniant risqué

 

"Dyma’r math o adloniant dwi’n licio. Falle ei fod yn risqué i S4C neu’r Eisteddfod, ond tydi o ddim yn lladd ar neb. Mae’r tinc yna’n rhywbeth dwi wrth fy modd efo yn fy mywyd bob dydd. Mae’r Eisteddfod yn fwy na neb wedi anwesu comedi, ac mae'n rhaid i ni chwerthin arnom ni’n hunain weithiau fel cenedl, ac mae hon yn Ŵyl sydd ar flaen y gad yn gadael i ni wneud hynny. Gawson ni gymaint o hwyl ar y noson ac roedd y gynulleidfa wrth eu bodd," meddai Stifyn.

 

Felly pa un o’r talentau lliwgar fydd yn cael ei goroni’n ‘Diva y Dydd’ yn Steddfod Stifyn? Y gynulleidfa oedd yn beirniadu,bydd rhaid gwylio i weld os oedd teilyngdod!