Cyfle i'r cyhoedd yn Yr Wyddgrug i holi penaethiaid S4C

20/11/2015

Categori: Iaith, Newyddion

Bydd cyfle i wylwyr tref Yr Wyddgrug a'r dalgylch drafod yn uniongyrchol â phenaethiaid S4C mewn noson gwylwyr sy'n cael ei chynnal yn Ysgol Maes Garmon nos Fawrth nesaf am 7.30. 

 

Mae croeso i’r cyhoedd fynychu’r noson ac holi Cadeirydd S4C, Huw Jones a Phrif Weithredwr y Sianel Ian Jones, ac mae Huw Jones yn falch o'r cyfle i gwrdd â gwylwyr yn ystod y nosweithiau sy'n cael eu cynnal ar draws Cymru sawl gwaith yn flynyddol. Mae'n awyddus i glywed sylwadau trigolion Sir y Fflint am S4C. 

 

Dywedodd,  "Mae Nosweithiau Gwylwyr yn rhan allweddol o waith Awdurdod S4C er mwyn clywed yr ymateb i'r rhaglenni a'r gwasanaeth yn syth o enau'r gwylwyr. Mae S4C yn wynebu cyfnod heriol o ran ei sefyllfa ariannol ar hyn o bryd, ac mae cynnwys barn gwylwyr yn y drafodaeth honno yn holl bwysig wrth i ni ddadlau ein hachos dros sicrhau fod y sianel yn cael ei hariannu'n ddigonol ar gyfer cynnal gwasanaeth cyflawn o safon i'r dyfodol."

 

Bydd y noson yn dechrau am 7.30 yr hwyr yn Ysgol Maes Garmon, ac mi fydd system ddolen sain ac offer cyfieithu yn cael eu darparu. Mae'r noson yn gyfle i chi roi barn eich am raglenni a gwasanaethau S4C, i ofyn cwestiynau, neu i gynnig syniadau am beth yr hoffech chi ei weld ar y sianel deledu Cymraeg cenedlaethol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru