Cyfle o hyd i roi gwobr i gofio ymweliad y Brifwyl

Er mai ychydig fisoedd yn unig sydd i fynd tan Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym mis Awst, mae cyfle o hyd i roi gwobr i gofio ymweliad yr Eisteddfod â’r brifddinas eleni.

Mae cynllun gwobrau’r Eisteddfod yn ffordd hwylus a hawdd i gefnogi’r Eisteddfod, a chyda’r dyddiadau cau yn prysur agosáu erbyn hyn, dyma’r cyfnod perffaith i sicrhau bod eich cefnogaeth chi i’r Brifwyl yn cael ei roi ar gof a chadw.

 

Mae gwobrau ar gael mewn nifer o feysydd, o farddoniaeth a rhyddiaith i gerddoriaeth a gwyddoniaeth, gyda chyfraniadau’n amrywio o ychydig bunnoedd i wobrau swmpus ar gyfer ambell seremoni.  Mae trigolion Caerdydd wedi bod wrthi’n ddiwyd yn codi arian ers ymhell dros flwyddyn, a nifer fawr o weithgareddau a digwyddiadau o bob math wedi’u trefnu a’u cynnal ar hyd a lled y ddinas. 

 

Mae cynnig gwobr yn ffordd ardderchog o gefnogi’r gwaith hwn gyda gwobrau’n cael eu cynnwys yng nghyfanswm y pwyllgorau apêl a’r gronfa leol.

 

Meddai Cadeirydd Pwyllgor Gwaith Eisteddfod Caerdydd, Ashok Ahir, “Wrth i ni agosau at y dyddiadau cau ar gyfer cystadlaethau llwyfan a chyfansoddi, mae hwn yn gyfle i ni edrych ar ba wobrau sydd ar ôl i’w cynnig, gan wneud apêl ar i unrhyw un sydd â diddordeb yn yr Eisteddfod i beidio â cholli’r cyfle i gefnogi’r ŵyl yng Nghaerdydd eleni.

 

“Does dim rhaid byw yng Nghaerdydd i roi gwobr neu i gefnogi’r Eisteddfod.  Mae croeso mawr i unrhyw un ym mhob rhan o Gymru neu du hwnt i gefnogi ein gwaith mewn nifer fawr o ffyrdd.  Rydym yn gwerthfawrogi pob cymorth rydym yn ei dderbyn gan bawb, ac mae pob arian sy’n cael ei godi’n mynd tuag at sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod yng Nghaerdydd ym mis Awst."

 

“Rydym yn ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi cefnogi’r Eisteddfod eleni, ac yn arbennig o ddiolchgar i drigolion Caerdydd am drefnu a chynnal nifer fawr o weithgareddau a digwyddiadau yn enw’r Eisteddfod.  Gydag ychydig fisoedd yn unig i fynd tan ein bod yn cyrraedd y Bae, rydym yn awyddus i sicrhau bod pawb yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd ar gael i gefnogi’r gwaith sydd eisoes wedi’i wneud i sicrhau llwyddiant yr Eisteddfod yng Nghaerdydd.”

 

 

Dyddiad cau

 

Y dyddiad cau nesaf yw 31 Mawrth, a dyma’r dyddiad i bob cais ar gyfer cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn i gyrraedd y swyddfa.  Yna, 1 Ebrill yw’r dyddiad cau ar gyfer y cystadlaethau cyfansoddi i gyd, ac mae mis arall i’r rheiny sydd am gymryd rhan yn y cystadlaethau llwyfan gofrestru, gyda phopeth yn gorfod ein cyrraedd ar-lein neu drwy’r post erbyn 1 Mai.

 

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb i gynnig gwobr neu roi rhodd i’r Eisteddfod gysylltu gyda Phennaeth Gweithdrefnau Cymunedol yr Eisteddfod, Alwyn Roberts, alwyn@eisteddfod.org.uk, neu drwy ffonio 0845 4090 400.