Cyfle unigryw i fynd ar daith tywys gydag arbenigwr yng Nghaestell Coch

12/10/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Celfyddydau

Bydd cyfle unigryw i fynd ar daith tywys breifat yng nghwmni arbenigwr cadwraeth Cadw o amgylch Castell Coch, ger Caerdydd i weld y gwaith cadwraeth yn cael ei gyflawni.

Bydd y daith breifat yn mynd ag ymwelwyr i rannau o’r castell sydd fel arfer ar gau i’r cyhoedd – i ben y Porthdy a’r tŵr sydd â golygfeydd anhygoel o Gaerdydd a’r cyffiniau.

 

Mae dŵr wedi bod yn diferu i mewn i un o’r ystafelloedd gwely, gan ddifrodi un o gynlluniau lliwgar gorau’r pensaer Fictoraidd ac mae Cadw wedi bod yn monitro mynediad y dŵr ac yn rhoi cynnig ar ddulliau llai ymosodol o ddatrys y broblem. Ond ni chafwyd llawer o lwyddiant felly roedd rhaid rhoi cynnig ar ddulliau mwy difrifol. Dangosodd arolygon technolegol wendidau yn y cyrn simdde enfawr ar y tŵr a’r porthdy - hedfanwyd dronau yn agos atyn nhw, gan dynnu lluniau manwl oedd yn dangos holltau bychain yn y garreg a niwed i’r pwyntio.

 

Er mwyn mynd i’r afael â’r problemau, mae tîm Cadw o benseiri cadwraeth, peirianyddion strwythurol, daearegwyr a syrfewyr meintiau wedi creu manylion, lluniau ac amserlenni er mwyn i gontractwr cadwraeth arbenigol wneud y gwaith. Bydd y gwaith cadwraeth yn goulygu y caiff llawer o waith ei wneud ar yr heneb, ond bydd yn sicrhau bod Castell Coch yn ddwrglos ar gyfer y dyfodol.

 

Heriau cadwraeth

 

Gallwch ddysgu am yr heriau cadwraeth sy’n gysylltiedig â gweithio gyda gwrthrychau sydd ganrifoedd oed, mae’n rhaid i’r tîm gynllunio holl gamau’r gwaith adfer yn ofalus tu hwnt, er mwyn gwarchod y castell yn ddiogel i ymwelwyr allu ei fwynhau. Mae’r daith hon yn cynnig golwg unigryw ar y castell eiconig a’r amrywiol heriau a gafodd eu datrys gan y tîm.

 

Bydd y teithiau’n dechrau heddiw ac yn costio £30 y pen. I archebu lle, ewch I'r dudalen yma neu ffoniwch Castell Coch rhwng 9am a 5pm ar 029 2081 0101 am ragor o wybodaeth.