Cyfleusterau dehongli newydd i Gastell Caernarfon

03/07/2015

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae prosiect gwerth £780,000 i wella cyfleusterau dehongli Castell Caernarfon wedi’i gwblhau, gyda’r Gweinidog Twristiaeth, Ken Skates yn lansio’r datblygiadau newydd ddoe.  

 

Mae'r gwelliannau'n cynnwys mynedfa trylowyo newydd i’r Castell, gyda dehongliadau gwell ymhob rhan o'r safle. Cyflwynwyd pedair arddangosfa newydd, sy’n cyflwyno gwybodaeth i ymwelwyr am y gwahanol agweddau ar hanes y castell mewn ffordd greadigol.

 

Ymhlith uchafbwyntiau’r atyniadau newydd yw arddangosfa 'Gêm y Coronau' sy’n fwrdd gwyddbwyll maint pobl, gyda cherfluniau o'r prif gymeriadau a oedd yn cystadlu i reoli Cymru rhwng 1066 a 1282. Mae'r arddangosfa'n esbonio gwreiddiau tywysogion Cymru, o Golofn Eliseg i'r tywysogion diweddarach, yn ogystal â'r sedd a'r clustog ben-glin a ddefnyddiwyd yn yr arwisgiad yn 1969.

 

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Twristiaeth, Ken Skates, "Bydd y gwelliannau i'r cyfleusterau yng Nghastell Caernarfon yn cael effaith wirioneddol ar y profiad i'r ymwelwyr, ac rwy'n hynod falch o weld hanesion pwerus y lle pwysig hwn yn cael eu hadrodd mewn ffyrdd newydd a chreadigol."

 

Hanes cyfoethog

 

"Mae gan Gaernarfon hanes cyfoethog a nodedig", yn ôl Ken Skates,  "Felly mae twristiaeth treftadaeth yn gwneud cyfraniad mawr i economi'r dref. Mae Rhaglen Glannau Caernarfon yn enghraifft wych o Lywodraeth Cymru a phartneriaid lleol a chenedlaethol pwysig yn gweithio gyda'i gilydd er mwyn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd y gall treftadaeth eu cynnig i gryfhau ein heconomi."

 

Cymorth i wella’r profiad

 

Wrth groesawu'r buddsoddiad diweddar yng Nghastell Caernarfon, dywedodd y Cynghorydd Mandy Williams-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd dros yr Economi,"Mae'r buddsoddiad hwn mewn lle mor eiconig,  - un o safleoedd treftadaeth y byd wrth gwrs, sydd o bwys yn lleol ac yn rhyngwladol - yn gymorth i wella'r profiad i ymwelwyr yng Nghastell Caernarfon ac i wella'r dehongliad o'n treftadaeth gyfoethog, gan gynnwys stori'r Tywysogion Cymreig."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net