Cyflwyno Cist Cof Cymuned i gartrefi gofal Gwynedd

22/01/2019

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae preswylwyr mewn tair o gartrefi gofal Cyngor Gwynedd yn elwa o gynllun arbennig sy’n defnyddio hen luniau ac archif sain i helpu hel atgofion am eu magwraeth.

Yn ddiweddar, mae dau o hyfforddeion Rheolwyr Yfory Cyngor Gwynedd wedi bod yn gweithio ar y cynllun ‘Cist Cof Cymuned’ ar gyfer preswylwyr cartrefi Plas Gwilym, Penygroes; Bryn Blodau, Llan Ffestiniog a Phlas y Don ym Mhwllheli.

 

Fel rhan o’r gwaith, mae Arawn Glyn a Sara Marged Jones o’r Cyngor wedi bod yn rhoi’r cistiau cof cymuned at ei gilydd, sy’n cynnwys albymau o hen luniau a chlipiau sain o’r archif. Y bwriad ydi helpu preswylwyr y cartrefi yn ardaloedd Ffestiniog, Penygroes a Phwllheli trwy lun, sain a llafar eiriau i gofio am y fro y cawsant eu magu ynddi.

 

Meddai’r Cynghorydd Gareth Roberts, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n arwain ar faterion Oedolion, Iechyd a Llesiant: “Gyda mwy o’n preswylwyr ni yn byw gyda chyflyrau sy’n gallu effeithio ar y cof, mae’n bwysig ein bod yn meddwl mewn ffordd newydd a gwahanol er mwyn cynorthwyo pobl i fyw bywydau llawn. Braf felly gweld cynllun fel hwn sy’n pontio cenedlaethau, gan gynnig profiad mor werthfawr i breswylwyr ein cartrefi ac hefyd i hyfforddeion y Cyngor.

 

“Trwy gynnwys llyfr sgrap gwag, ein gobaith ydi fod preswylwyr y cartrefi yn ychwanegu eu hatgofion eu hunain, a bydd hynny o fudd i sicrhau nad ydi hanesion lleol yn mynd yn angof.”

 

Hen atgofion

 

Dywedodd Sara Marged Jones o Gyngor Gwynedd, fu’n gweithio ar y prosiect: “Mae hi wedi bod yn bleser ymweld â chartrefi preswyl Ffestiniog, Pwllheli a Phenygroes er mwyn cyflwyno cistiau yn llawn o hen atgofion eu hardaloedd i’r trigolion. Cawsom lawer o hwyl yn cynnal cwis ar gyfer y trigolion hefyd, oedd yn ffordd arbennig o glywed straeon ac annog trafodaeth am y newid sydd wedi bod yn ein cymdeithas.  Roedd o’n brofiad bythgofiadwy a gwerthfawr iawn.”

 

Mae’r cistiau eisoes yn cael ei defnyddio gan breswylwyr y cartrefi, ac yn gymorth pan ddaw teuluoedd draw ac yn destun sgwrs rhwng staff a phreswylwyr.