Cyfres yn edrych ar fywyd yng Ngwesty Parc y Stradey

16/04/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Gwesty Parc y Stradey

Bydd S4C yn codi'r caead ar un o westai enwocaf Cymru mewn cyfres newydd sy'n dechrau nos Wener ar S4C. Bydd Gwesty Parc y Stradey yn olrhain bywyd beunyddiol staff a gwesteion Gwesty'r Strade yn Llanelli ac yn rhoi cyfle i wylwyr gwrdd â rhai o gymeriadau lliwgar tref y sosban a'r cyffiniau.

 

Boed yn briodas, yn barti pen-blwydd, yn wledd arbennig neu'n de angladd, mae Gwesty Parc y Stradey wedi bod yn ganolbwynt i gymuned Llanelli ac yn gyrchfan poblogaidd i dwristiaid ers blynyddoedd.

 

Bydd y cyflwynydd Aled Samuel yn ein tywys drwy'r trefnu a'r paratoi, y cwynion a'r ciniawa ac yn dangos sut mae'r staff gweithgar yn mynd ati i sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth 24 awr y dydd.

 

Byddwn yn cyfarfod â Debs o Bontyberem sy'n benderfynol o wneud yn siŵr bod brecwast yn cael ei weini mewn pryd, Netra'r cogydd o Nepal sy'n ffrio'r wyau a'r bacwn bob bore a'r gwesteion ffyddlon sy'n ymweld â'r gwesty bob wythnos - er bod rhai ohonyn nhw ond yn byw tafliad carreg o'r gwesty.

 

Yn y rhaglen gyntaf, byddwn yn dilyn diwrnod ym mywyd staff y gwesty o'r bore bach tan ganol nos ac yn gofyn beth sydd wedi digwydd i gyflenwad cig y gegin?

 

Lesley Morgan yw uwch reolwr dyletswydd y gwesty, a hi sy'n gyfrifol am drefniadau'r gwesty o ddydd i ddydd.

 

"Roedd hi'n brofiad od cael y camerâu yn dilyn fi o gwmpas y lle! Ond er o'n i'n nerfus, ar ôl sbel ro'n i wedi anghofio eu bod nhw yna. Mae pethau mor brysur yma weithiau does dim amser i droi!" meddai Lesley sy'n dod o Gydweli, Sir Gaerfyrddin.

 

"Dw i wedi bod yma nawr ers 15 mlynedd ond mae pob diwrnod yn wahanol ac mae'n rhaid bod yn barod i wynebu unrhyw broblem.

 

"Mae Llanelli'n dre' a chymuned glos ac arbennig iawn. Mae pawb yn gyfeillgar a dwi'n dwlu ar edrych ar ôl y cwsmeriaid a sicrhau bod popeth yn ei le. Mae pobl yn dod yma am y profiad ac mae'n bwysig cofio taw'r cwsmer sy'n iawn bob tro!"

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net