Cyfrol Deyrnged i Merêd

29/07/2015

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Yn dilyn marwolaeth Meredydd Evans yn gynharach eleni, cyhoeddir cyfrol deyrnged iddo sy’n canolbwyntio ar ddau o’i ddiddordebau mawr, sef yr iaith Gymraeg ac Athroniaeth o dan y teitl Hawliau Iaith.

 

Mynegir gwerthfawrogiad o’i gyfraniadau i’r diwylliant Cymraeg, ac, yn fwy penodol, i athronyddu drwy gyfrwng y Gymraeg, mewn teyrnged gwbl haeddiannol ohono, ar ddechrau’r gyfrol gan ei golygydd, Gwynn Matthews.

 

Yn ôl Gwynn Matthews: “Fe uniaethwyd ymgyrchu ac athronyddu yn holl lafur ei fywyd. Mae’n cyrraedd uchafbwynt yn ei ymdrechion dros sefydlu’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol a sicrhau lle anrhydeddus i athroniaeth yn y gyfundrefn ifanc honno.”

 

Cyhoeddir y gyfrol Hawliau Iaith ar y cyd ag Adran Athronyddol Graddedigion Prifysgol Cymru a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 

Mae’r gyfrol yn cynnwys erthyglau ar hawliau iaith gan rai o arbenigwyr pennaf y maes, yn cynnwys Huw Lewis, Emyr Lewis, Steven D. Edwards, Ned Thomas, Carys Moseley a Huw Williams.

 

Lansir y gyfrol Hawliau Iaith ar stondin y Coleg Cymraeg ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol am 2.00 dydd Mawrth 4 Awst gyda siaradwyr gwadd a cherddoriaeth.