Cyfrol newydd am y digrifwr Charles Williams

07/09/2015

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mi fyddai’r digrifwr Charles Williams yn dathlu ei ben-blwydd yn 100 oed eleni. Fe’i ganed ar yr 8fed o Fedi 1915, ac i nodi’r achlysur, mae ei fab, Idris Charles wedi ysgrifennu cyfrol am ei fywyd. 

 

Mae Charles: Cofio’r Dyn a’i Ddigrifwch yn bortread gonest o un o ddiddanwyr mwyaf poblogaidd Cymru sy’n treiddio o dan groen yr actor o Fôn mewn ffordd na all neb ond ei fab ei wneud.

 

Hiraeth yn fwy na dim ysgogodd Idris Charles i fynd ati i ysgrifennu’r gyfrol, “Dwi isio bod ym meudy Cerrig Duon eto efo chi pan oedd yn well gen i law na haul. Finna’n sâl yn chwerthin am bob ystum, pob hannar tro, am y llaw drwy’r gwallt, am grafu’r ên, am dynnu’r dannedd gosod, am ddweud y cyfan mewn pantomeim un dyn i gynulleidfa o un plentyn”,

 

Ganed Charles mewn tyddyn bach o'r enw Penffordd ym Modffordd. Gadawodd yr ysgol yn 13 mlwydd oed ac aeth i 'weini', ar ffermydd lleol. Parhaodd i weithio ar y tir yn achlysurol drwy gydol ei yrfa er mwyn ennill arian ychwanegol. Bu yn actor a diddanwr am chwe degawd a bydd y gyfrol yn rhoi cyfraniad Charles i’w gymdeithas, ei deulu ac i Gymru ar gof a chadw.

 

Cyflwynydd

 

Bu Idris Charles yn gyflwynydd teledu a radio o ganol yr 1960au, yna’n ymchwilydd ac is-gynhyrchydd gyda chriw adloniant HTV. Bu’n gweithio a sgwennu i  rai o sêr mawr comedi Prydain ac yn gynhyrchydd gyda chwmni teledu Tinopolis nes iddo ymddeol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru