Cyfrol newydd yn trafod dinasyddiaeth Gymreig

Mae Gwasg Prifysgol Cymru yn cyhoeddi cyfrol newydd yr wythnos hon dan y teitl Creu Dinasyddiaeth i Gymru: Mewnfudo Rhyngwladol a’r Gymraeg gan Dr Gwennan Higham.

Dyma gyfrol sydd yn ymdrin â mewnfudo rhyngwladol, cymunedau Cymru a’r Gymraeg o safbwynt ieithyddol a chymdeithasol.

Tynnir ar waith empeiraidd a wnaed gyda mewnfudwyr, tiwtoriaid iaith a swyddogion llywodraethol Cymru, a dadleuir bod angen diffinio dinasyddiaeth Gymreig sydd yn amlethnig ac amlieithog ei natur. Mae’n herio rhagdybiaethau'r gymuned groeso am berthynas mewnfudwyr â’r Gymraeg a’r gallu i ddysgu’r iaith.

 

Yng ngoleuni'r newidiadau gwleidyddol a chymdeithasol cyfredol, mae neges y gwaith hwn yn addas i bawb sydd â diddordeb yn nyfodol Cymru fel cenedl allblyg ac amlethnig. Neges arall y llyfr yw bod cyfraniad unigolion yn hollbwysig i ffurfio ac ymarfer cysyniad lleol o ddinasyddiaeth Gymreig.

 

Bydd y llyfr felly yn cyfrannu at drafodaethau ar lefel bolisi ond hefyd ar lefel leol dinasyddion Cymru, ac yn apelio at academyddion, myfyrwyr Prifysgol ac oedolion sydd â diddordeb yn y maes.

 

Mewnfudwyr rhyngwladol

 

Mae Gwennan Higham yn Uwch-ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe. Mae’n ymchwilydd ym maes mewnfudwyr rhyngwladol yn dysgu Cymraeg, ac mae ei gwaith yn rhoi ystyriaeth lawn i’r goblygiadau y gall hyn ei gael ar ddiffinio amlddiwylliannedd a dinasyddiaeth Gymreig.