Cyhoeddi Bardd Plant Cymru newydd

26/05/2015

Categori: Eisteddfod yr Urdd, Llenyddiaeth, Newyddion

Anni Llŷn

Mewn seremoni ar lwyfan Prifwyl Eisteddfod yr Urdd heddiw cyhoeddodd Y Prif Weinidog Carwyn Jones mai’r llenor a’r cyflwynydd teledu Anni Llŷn fydd Bardd Plant Cymru 2015-17.

 

Bydd Anni yn cychwyn ar gyfnod o brentisiaeth dan adain y Bardd Plant presennol, Aneirin Karadog, mewn gwyliau amrywiol dros yr haf cyn cymryd yr awenau yn llawn ym mis Medi.

 

Mae Anni eisoes yn wyneb cyfarwydd i blant a phobl ifainc ledled Cymru ar ôl treulio pum mlynedd yn ei swydd ddelfrydol yn cyflwyno’r rhaglen Stwnsh ar S4C. Daeth i amlygrwydd fel llenor yn 2012 pan enillodd Goron Eisteddfod yr Urdd am nofel fer ac ers hynny mae hi wedi cyhoeddi dau lyfr i blant a phobl ifainc, Nanw a Caradog Crafog Llwyd Lloerig (Gomer, 2013) ac Asiant A (Y Lolfa 2014).

 

stamp storïol 

 

Yn ymddiddori mewn rhyddiaith yn ogystal â barddoniaeth, bydd Anni yn rhoi stamp storïol ar ei rôl ac yn denu sylw drwy ei gweithdai i ganmlwyddiant dau awdur plant pwysig iawn i Gymru sef T. Llew Jones a Roald Dahl. Yn wreiddiol o Sarn Mellteyrn, mae Anni bellach wedi ymgartrefu yng Nghaerdydd lle graddiodd yn y Gymraeg, ac mae hi’n edrych ymlaen at deithio nôl ac ymlaen o’r brifddinas i Ben Llŷn ac i bobman yn y canol i gynnal gweithdai mewn ysgolion ac yng nghymunedau Cymru.

 

Meddai Anni: “Bydd rhaid cofio fod pob plentyn a phob ysgol yn wahanol. Dwi wedi dysgu dros y blynyddoedd bod rhaid meddwl ar dy draed wrth drin â chriw newydd sbon o blant ac amrywio’r dull o gyfathrebu. Mi fydd hynny’n dasg a hanner wrth deithio i gymaint o ysgolion gwahanol dros Gymru, yn ogystal â chael pawb i ddeall fy acen Pen Llŷn!”

 

Mae Anni’n ymuno â rhestr faith o enwau sydd wedi ymgymryd â rôl y Bardd Plant ers i’r cynllun gychwyn yn y flwyddyn 2000.

 

Cyffrous

 

“O edrych yn ôl ar y beirdd talentog sydd wedi gwneud y swydd hon yn barod, meddai Anni,  ‘mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod i’n eithaf nerfus, ond dwi hefyd yn hynod gyffrous mod i’n cael y fraint o fod yn Fardd Plant Cymru. ‘Dwi wedi cadw rhif ffôn Aneirin Karadog yn ddiogel ar gyfer swnian am gyngor!

 

“Dwi wedi gweithio hefo plant ers blynyddoedd bellach ac maen nhw’n ysbrydoliaeth i mi. Fel Bardd Plant Cymru, dwi’n gobeithio y bydda innau yn gallu eu hysbrydoli hwythau i chwarae a chael hwyl efo geiriau a pheidio bod ofn bod yn greadigol a defnyddio eu dychymyg. Dwi’n gobeithio hefyd y bydd y cyfnod yma o weithio hefo plant yn gyfle gwych i mi fod yn fwy cynhyrchiol fel awdur plant.”

 

I fynegi diddordeb mewn derbyn gweithdy gan Fardd Plant Cymru ewch i www.barddplant.cymru neu ebostiwch barddplant@llenyddiaethcymru.org