Cyhoeddi cyfres Cyw i blant sy'n dysgu Cymraeg

26/06/2017

Categori: Addysg, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Mae’r gyfres boblogaidd ar S4C, Cyw, am ddechrau cyhoeddi cyfres o lyfrau Cyw ar gyfer ysgolion a phlant sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith.

Bydd y gyfres Dysgu gyda Cyw, i ddysgwyr ifanc iawn, gyda thestun dwyieithog ar bob tudalen. Yn y gyntaf yn y gyfres, Pi-po Cyw, mae Cyw a’i ffrindiau yn yr ardd yn chwarae cuddio.

 

"Mae cyfres Cyw yn cael ei fwynhau gan blant o bob cefndir ac yn cael ei ddefnyddio fel adnodd mewn ysgolion ble nad yw’r plant yn dod o aelwydydd Cymraeg eu hiaith" meddai Sioned Wyn Roberts, Comisynydd Plant S4C.

 

"Felly rydym yn gobeithio bydd y gyfres newydd yn ffordd o helpu rhieni a teuluoedd sydd ddim yn siarad Cymraeg i fwynhau Cyw ac yn eu cynorthwyo wrth ddarllen llyfrau Cymraeg gyda’u plant." ychwanegodd.

 

"Dyma lyfr perffaith i rieni a phlant di-Gymraeg gael gafael syml ar yr iaith." ychwanegodd awdur y gyfres, Anni Llŷn.

 

Atgyfnerthu sgiliau iaith a llafaredd

 

Mae rhaglenni Cyw a’r cymeriadau eraill yn boblogaidd tu hwnt, ac maent yn cael eu defnyddio mewn ysgolion i atgyfnerthu sgiliau iaith a llafaredd.

 

 "Yn dilyn y galw, mae’r Lolfa’n awyddus i lenwi’r bwlch yn y farchnad lyfrau Cyfnod Sylfaen ail iaith.’ meddai Meinir Edwards o wasg Y Lolfa, ‘Bydd y plant yn gallu uniaethu â phrofiad Cyw drwy fynd i wahanol leoliadau cyfarwydd.Rydym yn falch iawn o gydweithio unwaith eto gyda Boom Plant ac S4C i greu’r gyfres."

 

Dyma adnodd lliwgar perffaith i blant bach i ddysgu geirfa sy’n gysylltiedig â’r cymeriadau poblogaidd sydd ar S4C a phatrymau iaith syml. Bydd ambell air neu frawddegau byr ar bob tudalen yn Gymraeg, gyda’r cyfieithiad Saesneg ar waelod y dudalen mewn print llai, wedi’i italeiddio ac mewn lliw llwyd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru