Cyhoeddi cystadleuaeth dweud stori yn y Brifwyl

Eleni, mae’r Eisteddfod Genedlaethol yn cyflwyno cystadleuaeth arbennig, sy’n ddathliad o draddodiad llafar Cymru, ac yn gyfle i ni roi llwyfan i grefft sy’n gofyn am fedrau gwahanol i sgiliau llefaru traddodiadol - cystadleuaeth dweud stori.

Gyda llwyfan anffurfiol y Tŷ Gwerin yn gartref i’r gystadleuaeth yn Eisteddfod Caerdydd y flwyddyn nesaf, dyma gyfle ardderchog i unrhyw un sy’n hoffi pobl ac yn mwynhau dal sylw cynulleidfa.

 

A ninnau’n agosáu at ddiwedd cyfnod pan rydym wedi bod yn dathlu chwedlau o Gymru, pa well ffordd i sicrhau ffyniant ein chwedlau hynafol ac ambell stori sy’n chwedl gyfoes na chystadleuaeth genedlaethol sy’n llwyfan i storïwyr o bob oed?

 

Mae’r gallu i ddweud stori dda yn grefft ynddo’i hun, ac un sy’n feistr ar y grefft hon yw Catherine Aran.  Meddai, “Tŷ Gwerin ar Faes yr Eisteddfod yw cartref naturiol cystadleuaeth fel hon, ac mae’n braf gweld y datblygiad hwn yn y Rhestr Testunau ar gyfer y flwyddyn nesaf. 

 

“Does dim byd yn rhoi’r fath wefr â gwybod eich bod wedi llwyddo i hoelio sylw cynulleidfa gyda’ch stori, a bod pawb yn awchu i wybod beth sy’n digwydd nesaf.  Teimlad heb ei ail, ac rwy’n hynod falch bod yr Eisteddfod yn rhoi’r cyfle i ragor o bobl gael profi’r un wefr a mynd ati i ddatblygu’u sgiliau yn y maes.

 

Chwedlau arbennig

 

“Mae gennym ni gymaint o chwedlau arbennig yn y Gymraeg, ac wrth deithio o gwmpas y lle mae rhywun yn clywed straeon lleol, straeon mwy cyfoes, a straeon sydd, efallai, ddim yn wir bob gair!  Ac mae gan bob storïwr ei steil arbennig ei hun, ei ffordd wahanol o adrodd stori, gyda phob perfformiad yn gwbl unigryw.” 

 

Ychwanegodd Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Rwy’n edrych ymlaen yn arw i gyflwyno’r gystadleuaeth hon yng Nghaerdydd y flwyddyn nesaf ac yn annog unrhyw un sy’n mwynhau dweud straeon i fynd ati i gystadlu fel ein bod ni’n cael chwip o gystadleuaeth yn y Tŷ Gwerin.”

 

Cynhelir Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd ym Mae Caerdydd o 3-11 Awst 2018.  Am fwy o fanylion ewch ar-lein.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru