Cyhoeddi dau o sêr Cymru yn genhadon i Flwyddyn y Chwedlau

13/01/2017

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Fe gafodd y gantores Cerys Matthews a’r actor Iwan Rheon eu cyhoeddi yn genhadon i flwyddyn y chwedlau gydai’r ymgyrch yn anelu i ddod â gorffennol Cymru’n fyw, gan ysbrydoli ymwelwyr.

Bydd y cenhadon yn dathlu diwylliant a diwydiannau creadigol Cymru a’n llwyddiant rhyngwladol yn y meysydd hyn.  Bydd pobl eraill yn ymuno â nhw yn ystod y flwyddyn i ddathlu pob agwedd ar Flwyddyn Chwedlau – o goginio i’r campau. 

 

Cafodd yr actor Hollywood adnabyddus, Iwan Rheon, ei eni yng Nghaerfyrddin a’i fagu yng Nghaerdydd.  Dechreuodd ei yrfa actio ar Pobol y Cwm..  Yn ogystal, mae Iwan yn ganwr ac yn sgrifennwr caneuon.

 

Straeon Hudol

 

Dywedodd Iwan Rheon, sydd yn gweithio dramor ar ei brosiect diweddaraf – cyfres newydd Sky Atlantic -  Riviera: “Mae’n wych cael bod yn rhan o’r prosiect hwn.  Ro’n i mor lwcus cael storïau, hanes a diwylliant Cymru’n rhan fyw o’m magwraeth.  Mae ein storïau a’n cymeriadau’n cyfareddu ac yn troi’n hudol wrth ichi weld y tirweddau a’r lleoedd y daw’r chwedlau a’r storïau ohonyn nhw.  Dych chi byth yn bell o ddarn o hanes yng Nghymru.  Pan nad ydw i yng Nghymru, dwi byth yn colli ar gyfle i siarad amdani a bydd cael bod yn Gennad y Flwyddyn Chwedlau yn bluen arall yn fy het! Rwy’n disgwyl mlaen at rannu chwedlau epic Cymru.”

 

Rhannu diwylliant

 

Cennad arall swyddogol y Flwyddyn Chwedlau yw Cerys Matthews, cyn-gantores gyda Catatonia a sylfaenydd y Good Life Experience Festival, a ddwedodd: “Rwy’n gyffrous i gael y  cyfle hwn i rannu ein diwylliant a’n treftadaeth gyfoethog â gweddill y byd.  Mae chwedlau a mythau Cymru wedi bod yn ysbrydoliaeth anferth i greadigrwydd o bob math – ym myd cerdd, celf a llên.  Trwy roi gwedd fodern i’n storïau, gallwn greu profiadau chwedlonol ac ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol.”

 

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates: “Rwy wrth fy modd bod Iwan a Cerys wedi cytuno i ymuno â ni fel Cenhadon y Flwyddyn Chwedlau.  Mae gan ein cenhadon ran bwysig o ran ysbrydoli’r diwydiant a’r cyhoedd ac rydym yn disgwyl mlaen yn fawr at weithio gyda nhw yn  2017.’

 

Mae Blwyddyn y Chwedlau yn dilyn y Flwyddyn Antur – y gyntaf mewn cyfres o flynyddoedd thematig.

 

Bydd y cenhadon yn helpu Croeso Cymru i fynd â’r gair am Flwyddyn y Chwedlau ar led yn ystod adegau pwysig o’r flwyddyn trwy weithio gyda’r cyfryngau ac ar y cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth am Flwyddyn y Chwedlau yng Nghymru.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru