Cyhoeddi enillwyr cystadleuaeth Ymchwil fel Celf 2015

25/06/2015

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Un o enillwyr Hanes fel Celf 2015

Daeth 17 o ddelweddau trawiadol i’r brig mewn cystadleuaeth sy’n dwyn y teitl Ymchwil fel Celf 2015 ym Mhrifysgol Abertawe yr wythnos hon. 

 

Y prif enillydd eleni yw Dr Sparky Booker o Goleg y Celfyddydau a’r Dyniaethau, gyda’i waith Rising from the Page, sy’n cyfleu heriau ei hymchwil ar fenywod a chyfiawnder yn yr oesoedd canol.

 

Mae’r gystadleuaeth yn dathlu amrywiaeth a harddwch ymchwil Prifysgol Abertawe.

 

Ymchwil fel Celf yw’r unig gystadleuaeth o’i fath ac mae’na gored i ymchwilwyr ym mhob pwnc, gyda phwyslais ar adrodd stori’r ymchwil yn ogystal â chyflwyno delwedd drawiadol.

 

Derbyniwyd 92 o geisiadau gan ymchwilwyr mewn nifer o wahanol bynciau, gyda theitlau yn amrywio o  Lleuad-meicro – archwilio’r bydysawd-meicro;   Prawf marc inc cell mosgito a  thylwyth teg gwyddoniaeth.

 

Daeth y beirniaid o sefydliadau blaenllaw'r Deyrnas Unedig, gan gynnwys y Sefydliad Brenhinol, New Scientist, Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg, a Chelf ar Draws y Ddinas - gan ddewis cyfanswm o 15 o enillwyr. Yn ogystal â’r prif enillydd, roedd enillwyr unigol ar gyfer pedwar categori - ysbrydoliaeh, emosiwn, goleuad ac effaith, yn ogystal â 12 o ddelweddau eraill cafodd ganmoliaeth uchel.

 

Delwedd obeithiol

 

Dywedodd prif enillydd Ymchwil fel Celf 2015, Dr Sparky Booker, “Mae’r menywod yn y llun wedi’u creu allan o ddelweddau o ddogfennau a ffynonellau. Fel haneswyr, dyna’r cyfan sydd gennym i  ddysgu am eu bywydau a’u profiadau.Y syniad oedd dangos cyfyngiadau gwaith ymchwil hanesyddol. Os nad yw wedi’i gofnodi mewn dogfen, yna dydyn ni ddim yn gwybod amdani. Mae yna gwestiynau am gyffredinoli. Ond mae’r ddelwedd ei hun yn obeithiol.”

 

Dangos rhyfeddod yr ymchwil

 

Dywedodd sylfaenydd y gystadleuaeth Dr Richard Johnson, uwch-ddarlithydd o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe,  “Mae delweddau a haniaethau ysgogol yn ffordd wych o ddangos i'r cyhoedd rhyfeddod yr ymchwil a wneir yn ein Prifysgol. Mae'n gyfle i ymchwilwyr ymgysylltu â phobl, rhannu gwybodaeth â nhw, a'u hysbrydoli. Peth cyffrous yw gallu gwneud eich ymchwil yn hygyrch, ei ddwyn at sylw'r gynulleidfa ehangaf bosibl, a chyffroi pobl eraill hefyd”.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net