Cyhoeddi hystings iaith cyntaf etholiadau'r Cynulliad

21/08/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cyhoeddodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg y bydd cyfarfod hysting cyntaf etholiadau'r Cynulliad am y Gymraeg yn cael ei gynnal yn neuadd Pantycelyn yn Aberystwyth ar ddechrau mis Hydref, gyda chynrychiolwyr o’r prif bleidiau yn cymryd rhan.    

 

Mae'r ddadl etholiadol yn dilyn lansio dogfen weledigaeth y mudiad: 'Miliwn o Siaradwyr Cymraeg' yn y Cynulliad yng Nghaerdydd ym mis Gorffennaf. Mae gwleidyddion o bob plaid eisoes wedi cefnogi tri phrif nod rhaglen y mudiad ar gyfer Llywodraeth nesaf Cymru sef creu miliwn o siaradwyr, atal yr allfudiad a defnyddio'r Gymraeg ym mhob maes bywyd.   

 

Ymysg cynrychiolwyr y pleidiau a fydd yn annerch yr hystings am 2 o'r gloch yn neuadd Pantycelyn ar ddydd Sadwrn y 3ydd o Hydref, mae Nia Griffiths AS ar ran y Blaid Lafur, Suzy Davies AC o'r Blaid Geidwadol, yr Aelod Cynulliad dros Geredigion Elin Jones o Blaid Cymru ac Aled Roberts AC o'r Democratiaid Rhyddfrydol.    

 

Tyngedfennol

 

Yn siarad am benderfyniad Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i gynnal y ddadl rhwng y pleidiau, dywedodd Cadeirydd y mudiad Jamie Bevan, ‘Mae'r etholiad nesaf yn mynd i fod yn un tyngedfennol i'r iaith. Rydyn ni'n annog caredigion yr iaith o bob cwr o Gymru i ddod i Aberystwyth ar y 3ydd o Hydref i holi'r gwleidyddion er mwyn iddyn nhw sylweddoli pwysigrwydd yr iaith iddyn nhw. Mae angen uchelgais arnon ni fel cenedl er mwyn sicrhau ffyniant y Gymraeg dros y degawdau i ddod."

 

Ychwanegodd, "Os ydy ein gwleidyddion o ddifrif am gyrraedd amcanion uchelgeisiol, mae angen penderfyniadau dewr ar ddeddfwriaeth, adnoddau, defnyddio cefnogaeth y cyhoedd a chynllunio'r ffordd ymlaen." 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru