Cyhoeddi partneriaeth Yr Urdd a Gŵyl y Gelli

Cyhoeddodd sefydliad ieuenctid mwyaf Cymru, Urdd Gobaith Cymru a Gŵyl Lenyddiaeth a Chelfyddydau’r Gelli bartneriaeth newydd rhwng y ddau sefydliad.

Gwnaethpwyd y cyhoeddiad mewn digwyddiad yng Ngwyl y Gelli lle roedd Chelsea Clinton yn cael ei holi gan y cyflwynydd Alex Jones fore ddoe. Roedd Chelsea Clinton yno yn trafod ei llyfr newydd She Persisted Around the World. Fe ddangoswyd Neges Heddwch ac Ewyllys Da'r Urdd yn ystod y digwyddiad ac hefyd yn bresennol, roedd aelodau o Fwrdd Syr IfanC, sef panel ieuenctid yr Urdd. Byrdwn neges eleni yw’r angen i wrando ar leisiau’r ifanc, sy’n cyd-fynd gyda thema sesiwn Chelsea Clinton, sef merched a ddefnyddiodd eu lleisiau i sbarduno newid.

 

Am bron i ganrif, mae'r Urdd wedi anfon neges o heddwch ac ewyllys da i'r byd. Roedd yn wreiddiol mewn Morse Code. Daeth neges eleni â phobl ifanc o bob rhan o Ewrop at ei gilydd i rannu'r neges ar gyfryngau cymdeithasol i weddill y byd, yn aml-ieithog.

 

Gwella cyfleoedd cymdeithasol

 

Meddai Sian Lewis, Prif Weithredwr Urdd Gobaith Cymru: "Dyma'r tro cyntaf i ni gydweithio gyda gŵyl â chyrhaeddiad byd-eang fel hyn ac rydym yn falch iawn o wneud hynny. Mae'n addas ein bod yn gwneud y cyhoeddiad yn nigwyddiad Chelsea Clinton yn Y Gelli. Mae hi'n ymgyrchydd pwerus dros greu a gwella cyfleoedd cymdeithasol ac economaidd, a dyma’n union y mae Urdd Gobaith Cymru yn ceisio'i wneud mewn perthynas â phobl ifanc.

 

"Mae rhannu neges heddwch ac ewyllys da'r Urdd yn rhyngwladol, a’i lledaenu hyd yn oed yn ehangach  yn un amcanion yr Urdd wrth i’r mudiad  baratoi at ddathliadau’r canmlwyddiant yn 2022."

 

Ychwangodd Peter Florence, Cyfarwyddwr Gŵyl y Gelli, “Mae’n bleser croesawi ein cyfeillion o’r Urdd sy’n rhannu ein gweledigaeth a hyder mewn pobl ifanc i arwain y ffordd i’r dyfodol.”