Cyhoeddi prif swyddog newydd i Fenter Iaith Môn

Cyhoeddodd Menter Iaith Môn mai Nia Wyn Thomas yw prif swyddog newydd y Fenter Iaith ar yr ynys.

Mae Nia wedi bod yn swyddog Ieuenctid i’r Fenter ers 2015, ond yn barod i wynebu ei her newydd ym mis Mai yn arwain y tîm ar drywydd cyffrous. 

 

Dywedodd Nia : “Ynghyd â thîm gweithgar edrychaf ymlaen at ymateb yn flaengar ac egnïol i gyfleodd amrywiol i gyfoethogi cymunedau Môn. Yn sgil datblygiadau mawr, byddwn yn profi gwerth y Gymraeg fel modd o gyfoethogi profiadau bywyd i blant, pobl ifanc, oedolion a chymunedau.

 

Ein bwriad yw gweithio tuag at greu amodau ffafriol ble gall y Gymraeg ffynnu yn gymunedol. Mae gan bawb yr hawl i’r Gymraeg, a byddwn yn gweithio tuag at greu cymunedau sy’n byrlymu mewn iaith a diwylliant, gan estyn croeso i fewnfudwyr a siaradwyr newydd i ymgyfarwyddo gyda’n diwylliant.

 

Cyfleoedd

 

Mae Nia yn credu fod hi’n bwysig i’r di-Gymraeg gael digon o gyfle i ddefnyddio’r Gymraeg, fel yr eglurodd, "Rydym oll ar y daith o ddysgu gydol oes, felly mae’n bwysig fod yna ddigonedd o gyfleoedd i’r di-Gymraeg dderbyn profiadau i ddysgu ac ymarfer gan hefyd arfogi Cymry Cymraeg i ddathlu’r hyn sy’n ein gwneud ni’n unigryw!"

 

Bydd Nia yn parhau gyda gwaith Helen Williams fuodd yn arwain y tîm ers dros 10 mlynedd.