Cyhoeddi rhestr fer dysgwr y flwyddyn

Rwth Evans

Cynhaliwyd rownd gynderfynol cystadleuaeth Dysgwr y Flwyddyn dros y penwythnos, ac am yr eildro erioed, mae’r beirniaid wedi rhoi pum ymgeisydd ar y rhestr fer yn y gystadleuaeth.

Bydd y rownd derfynol yn digwydd yn ystod Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau, a gynhelir yn Y Fenni yn yr haf.

 

Enwau’r rheini a ddaeth i’r brig eleni yw Rwth Evans, Caerdydd, Rachel Jones, Llanfair-ym-muallt, Naomi O’Brien, Bedlinog, Sarah Reynolds, Caerfyrddin a Hannah Roberts, Brynmawr.

 

Dywedodd Elen Elis, Trefnydd yr Eisteddfod, “Fel arfer, pedwar sy’n cyrraedd y rhestr fer yn y gystadleuaeth, ond roedd y beirniaid yn bendant, bod pum ymgeisydd yn llawn haeddu’u lle yn y rownd derfynol eleni.

 

“Erbyn hyn, mae Dysgwr y Flwyddyn yn un o brif gystadlaethau’r Eisteddfod, ac mae gallu’r pum ymgeisydd eleni i ddysgu’r Gymraeg yn arbennig.   Mae gan y pum ymroddiad, egni, a dawn ieithyddol ardderchog, ac mae hon yn mynd i fod yn gystadleuaeth anodd iawn i’w beirniadu yn ystod wythnos yr Eisteddfod.

 

Safon uchel iawn

 

“Roedd y safon yn uchel iawn eleni, a’r beirniaid yn bendant bod nifer o’r cystadleuwyr eraill hefyd yn haeddu lle ar y rhestr fer.  Ond yn anffodus, bu’n rhaid trafod yn hir, er mwyn dewis a dethol a thorri’r rhestr hir i lawr i bump.  Llongyfarchiadau mawr i bawb a fu’n rhan o’r gystadleuaeth, ac mae mor braf gweld bod cymaint o frwdfrydedd tuag at yr iaith yn ardal yr Eisteddfod, ac mewn rhannau eraill o Gymru a thu hwnt.”

 

Beirniaid y gystadleuaeth eleni yw Elwyn Hughes, Sandra De Pol ac Angharad Mair.  Bydd yr enillydd yn cael ei gyhoeddi nos Fercher 3 Awst mewn seremoni arbennig.  Bydd yr enillydd yn derbyn tlws arbennig a £300, yn rhoddedig gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gwent, ynghyd â thanysgrifiad blwyddyn i Golwg.  Bydd y pedwar arall yn y rownd derfynol yn derbyn tlysau a £100 yr un, hefyd yn rhoddedig gan Ganolfan Cymraeg i Oedolion Gwent.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru