Cyhoeddi rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn

26/07/2018

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Gyda phythefnos i fynd tan y seremoni, heno cyhoeddwyd rhestr fer Gwobr Albwm Cymraeg y Flwyddyn. Cyhoeddir enw’r enillydd mewn seremoni yn yr Eisteddfod ar ddydd Iau 9 Awst.

Bwriad y wobr yw dathlu pob math o gerddoriaeth Gymraeg sy’n cael ei ryddhau yng Nghymru ar hyn o bryd, ac unwaith eto eleni, mae cymysgedd eclectig o gynnyrch ac artistiaid wedi cyrraedd y rhestr fer.  Y cyfnod dan sylw eleni oedd 1 Mai 2017 hyd at ddiwedd Ebrill 2018.

 

Bu rheithgor o unigolion sy’n rhan o’r diwydiant cerddoriaeth yn dewis a dethol eu hoff gynnyrch, gan bleidleisio am eu ffefrynnau ar ddiwedd y broses.  Bydd criw o feirniaid yn dod ynghyd yn ystod yr Eisteddfod eleni er mwyn dewis enillydd, a fydd yn cael ei gyhoeddi ar y noson.

 

Y deg albwm a ddaeth i’r brig oedd:

 

·         Band Pres Llareggub – Llareggub

·         Blodau Gwylltion – Llifo fel Oed

·         Bob Delyn a’r Ebillion – Dal i Redeg Dipyn Bach

·         Gai Toms – Gwalia

·         Gwyneth Glyn – Tro

·         Mellt – Mae’n Hawdd Pan ti’n Ifanc

·         Mr Phormula - Llais

·         Serol Serol

·         Y Cledrau – Peiriant Ateb

·         Yr Eira - Toddi

 

Dyma’r pumed tro i’r wobr gael ei chyflwyno, a’r cyn-enillwyr yw Bendith, Sŵnami, Gwenno a The Gentle Good.  Bydd yr enillydd yn derbyn tlws wedi’i gomisiynu’r arbennig ar gyfer yr achlysur gan Ann Catrin Evans.