Cyhoeddi rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og

06/04/2016

Categori: Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2016 eu cyhoeddi nos Fawrth diwethaf gan Gyngor Llyfrau Cymru.

Ymhlith y rhestr fer y categori cynradd oedd Santa Corn gan Ceri Wyn Jones a’r dylunydd oedd Andy Catling a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer; Coeden Cadi gan Bethan Gwanas a’r dylunydd oedd  Janet Samuel a gyhoeddywd gan Wasg Y Lolfa; Pedair Cainc y Mabinogi gan Siân Lewis a’r dylunydd oedd Valériane Leblond. 

 

 

Ymhlith y Categori Uwchradd Cymraeg, fe roedd Stori Cymru gan Myrddin ap Dafydd a’r dylunydd oedd  Dorry Spikes a gyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch.
Paent! gan Angharad Tomos a gyhoeddwyd gan Wasg Carreg Gwalch;
Gwalia gan Llŷr Titus a gyhoeddwyd gan Wasg Gomer. 

 

Storïau gair-a-llun

 

Dywedodd Eirian James, Cadeirydd Panel Dewis y Gwobrau Cymraeg: "Eleni, derbyniwyd 33 o gyfrolau i'w darllen a'u cloriannu. Ymysg y llyfrau roedd nifer fawr o storïau gair-a-llun i'r plant lleiaf, dewis da o lyfrau i blant sy'n cychwyn darllen ar eu pennau eu hunain, nofelau antur, storïau hanesyddol, llyfrau anrheg, cerddi, a llyfrau ffeithiol i blant hŷn, ynghyd â nifer fechan iawn o lyfrau i'r arddegau. Er ein bod yn hapus gyda'r nifer a'r amrywiaeth o gyfrolau yn gyffredinol, byddem wedi hoffi gweld mwy o gyfrolau ar gyfer yr arddegau."

 

Yn ôl Elwyn Jones, Prif Weithredwr y Cyngor Llyfrau: "Mae'n bwysicach nag erioed fod y cyhoeddiadau ar gyfer plant a phobl ifanc yn gyffrous, yn ddeniadol ac o'r safon uchaf. Dyma'r modd i ddenu plant i ddarllen a sicrhau eu bod yn dod yn ddarllenwyr am oes. Mae gan Wobrau Tir na n-Og, ar gyfer llyfrau Cymraeg a llyfrau Saesneg o Gymru, le amlwg i arddangos a hyrwyddo'r goreuon yn y maes ac rydym yn llongyfarch yr awduron, y darlunwyr a'r cyhoeddwyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer eleni."

 

Sefydlwyd Gwobrau Tir na n-Og yn 1976 gyda'r bwriad o godi safon llyfrau i blant a phobl ifanc yng Nghymru ac i annog pobl i brynu a darllen llyfrau da. 

 

Bydd enwau enillwyr y gwobrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, Sir y Fflint, ddydd Iau, 2 Mehefin 2016. Caiff enw enillydd y wobr Saesneg ei gyhoeddi mewn digwyddiad arbennig yn Llyfrgell Abertawe yn ystod cynhadledd CILIP Cymru, ddydd Iau, 26 Mai 2016.