Cyhoeddi rhestr fer Llyfr y Flwyddyn eleni

11/05/2018

Categori: Hamdden, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Wedi misoedd lawer yn darllen trwy gynnyrch llenyddol 2017, mae'r beirniaid wedi dewis eu rhestr fer ar gyfer Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2018.

Mae Llenyddiaeth Cymru yn falch o gyhoeddi mai Rhestr Fer Cymraeg eleni yw:  

 

Categori Barddoniaeth

 

Llif Coch Awst, Hywel Griffiths (Cyhoeddiadau Barddas)

Treiglo, Gwyneth Lewis (Cyhoeddiadau Barddas)

Caeth a Rhydd, Peredur Lynch (Gwasg Carreg Gwalch)

 

Categori Ffuglen

 

Gwales, Catrin Dafydd (Y Lolfa)

Fabula, Llŷr Gwyn Lewis (Y Lolfa)

Hen Bethau Anghofiedig, Mihangel Morgan (Y Lolfa)

 

Categori Ffeithiol Greadigol

 

Meddyginiaethau Gwerin Cymru, Anne Elizabeth Williams (Y Lolfa)

Blodau Cymru: Byd y Planhigion, Goronwy Wynne (Y Lolfa)

Ar Drywydd Niclas y Glais, Hefin Wyn (Y Lolfa)

 

Y panel Cymraeg eleni mae’r ddarlledwraig a’r cyflwynydd Beti George; Prifardd Eisteddfod Genedlaethol 2016, Aneirin Karadog a chyn enillydd Gwobr Llyfr y Flwyddyn, Caryl Lewis. 

 

Caiff enillwyr y wobr fawreddog hon eu cyhoeddi mewn Seremoni Wobrwyo yn y Tramshed, Caerdydd ar nos Fawrth 26 Mehefin, ble caiff cyfanswm o £12,000 ei ddosbarthu i’r awduron llwyddiannus. Caiff y noson ei harwain gan Gwion Hallam. Mae tocynnau ar gael o wefan y Tramshed.