Cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod yr Urdd 2022

Mae Eisteddfod yr Urdd wedi cyhoeddi rhestr testunau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022.

Mae’r rhestr yn amrywio o gystadlaethau llwyfan a chyfansoddi i blant a phobl ifanc o dan 25 oed, a ddewiswyd gan banelau lleol a gwirfoddolwyr o Sir Ddinbych, wedi hir ymaros o ganlyniad i’r pandemig. Gellir lawrlwytho Rhestr Testunau 2022 a rheolau cystadlu yn rhad ac am ddim oddi ar wefan Eisteddfod yr Urdd.  

 

Bydd cofrestru i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych yn agor ar y 1af o Ragfyr 2021 ac yn cau ar y 14 o Chwefror 2022. Bydd cystadlaethau amgen Rhestr T yn cael eu cyhoeddi yn y gwanwyn, yn dilyn llwyddiant gŵyl ddigidol Eisteddfod T.
Gobaith y mudiad yw cynnal Eisteddfod yr Urdd 2022 yn Sir Ddinbych yn ystod hanner tymor y Sulgwyn.
Gwobrwyo Enillwyr Eisteddfod yr Urdd 2020-21
Yn ystod wythnos y 18fed o Hydref bydd Eisteddfod yr Urdd yn gwobrwyo’r holl waith Cyfansoddi a Chreu buddugol ddaeth i law yn 2020, cyn gorfod gohirio'r Eisteddfod yn Ninbych oherwydd Covid-19.

 

Fel rhan o wythnos arbennig ar blatfformau digidol yr Urdd, yn ogystal ag ar raglen Heno, S4C ac ar BBC Radio Cymru, cynhelir dathliad o weithiau buddugol a chyhoeddir enillwyr cystadleuaeth y Gadair, y Goron, y Fedal Ddrama a’r Fedal Gyfansoddi.

 

Bydd y Prif Lenor yn derbyn Coron wedi’i chreu gan y cerflunydd Mared Davies, a’r Prifardd yn ennill Cadair wedi’i cherfio gan y saer Rhodri Owen. Cwmni gemwaith Rhiannon o Dregaron sydd wedi creu’r medalau ar gyfer y Prif Ddramodydd a’r Prif Gyfansoddwr.

 

Eleni am y tro cyntaf, bydd Eisteddfod yr Urdd yn cyhoeddi ‘Deffro’, cyfrol y cyfansoddiadau ar ei newydd wedd wedi ei guradu gan ddau o gyn-enillwyr Eisteddfod yr Urdd. Brennig Davies, Prif Lenor Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro 2019 yw golygydd creadigol y gyfrol ac Efa Lois, Prif Artist Eisteddfod yr Urdd Brycheiniog a Maesyfed 2018 sydd wedi ei dylunio. Gyda chefnogaeth y Cyngor Llyfrau, bydd ar gael fel e-lyfr ac o siopau llyfrau Cymraeg lleol o Ddydd Gwener, 22 Hydref.

 

Bydd rhestr gynhwysfawr o’r holl enillwyr a’r beirniadaethau ar gael ar wefan Eisteddfod yr Urdd o Ddydd Llun, 18 Hydref.

 

Hir ymaros

 

Meddai Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd, “Mi ydan ni’n falch iawn o fedru cyhoeddi ein Rhestr Testunau ar gyfer Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 heddiw. Ac wedi hir ymaros, braf hefyd fydd cael datgelu enillwyr cystadlaethau cyfansoddi'r Eisteddfod yr Urdd na gynhaliwyd yn 2020 o ganlyniad i’r pandemig. Rydym yn hynod ddiolchgar i’n partneriaid am ein helpu i roi sylw ychwanegol a haeddiannol i enillwyr y prif wobrau.”