Cylchgrawn llenyddol newydd ar y gweill

20/11/2015

Categori: Celfyddydau, Iaith, Llenyddiaeth, Newyddion

Owen Martell: cyd olygydd

Fe gyhoeddodd Cyngor Llyfrau Cymru mai cwmni O’r Pedwar Gwynt a sicrhaodd y tendr i gyhoeddi cylchgrawn llenyddol fel rhan o’r portffolio o gylchgronau Cymraeg a fydd yn derbyn cefnogaeth rhwng 2016 a 2019.

 

Bydd y cylchgrawn newydd a fydd yn cymryd lle Taliesin yn cael ei olygu gan Sioned Puw Rowlands ac Owen Martell gyda Mari Siôn yn Rheolwr Golygyddol a Chynhyrchydd. Mae’r fenter newydd wedi ei sefydlu mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor. Cadeirir y Bwrdd gan yr Athro Angharad Price. Yr aelodau eraill fydd Jon Gower, Llŷr Gwyn Lewis, Eirian James, Carl Morris a Lefi Gruffudd. Sicrhawyd cefnogaeth Gwyneth Lewis, Gwyn Thomas a Ned Thomas; cwmni cysylltiadau cyhoeddus Four Cymru a Wales PEN Cymru.

 

“Roedd yn braf iawn derbyn dau gais o’r safon uchaf a hynny gan ddwy fenter newydd,” meddai Robat Arwyn, Cadeirydd y Panel Cyfweld a Chadeirydd Panel Grantiau Cyhoeddi Cymraeg y Cyngor Llyfrau.

 

“Cawsom ein cyffroi gan gais O’r Pedwar Gwynt a oedd yn gyfuniad bywiog o gylchgrawn print a deunydd digidol ychwanegol ar-lein. Fel cwmni newydd roeddynt hefyd wedi rhoi sylw arbennig i strwythur y fenter newydd a’r gefnogaeth weinyddol ac ymarferol a oedd ei hangen i sicrhau llwyddiant.

 

“Credwn yn gryf fod cyfle o’r newydd i roi sylw haeddiannol i’n llenyddiaeth mewn cylchgrawn bywiog fydd â’r nod o ymestyn at gynulleidfa newydd.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru