Cylchoedd tywod yn codi ymwybyddiaeth o Apêl Tswnami Indonesia DEC Cymru

17/10/2018

Categori: Addysg, Celfyddydau, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae’r artist ‘cylchoedd tywod’ Marc Treanor wedi dylunio a chreu’r patrwm yn y tywod ar Draeth y Gogledd yn Ninbych y Pysgod i godi ymwybyddiaeth o Apêl Tswnami Indonesia DEC Cymru (Disasters Emergency Committee Cymru), a lansiwyd ar 4 Hydref i godi arian ar gyfer goroeswyr y Tswnami.

Lansiwyd yr Apêl yn dilyn daeargryn a tswnami a darodd ynys Sulawesi, Indonesia, gan achosi difrod enbyd.

 

Bellach mae dros 2,000 o bobl wedi eu cadarnhau yn farw, degau o filoedd o dai wedi eu dinistrio, a phryderon bod dros 5,000 o bobl yn dal ar goll ac mae dros 200,000 o oroeswyr angen cymorth dyngarol ar frys.

 

Hyd yma mae’r cyhoedd yng Nghymru wedi codi dros £450,000 ar gyfer yr Apêl, ac mae Pwyllgor Argyfyngau Brys Cymru yn gobeithio y bydd dyluniad trawiadol Marc Treanor yn denu rhagor o sylw ac yn codi’r cyfanswm i hanner miliwn yng Nghymru.

 

Dywedodd Rachel Cable, Cadeirydd DEC Cymru: “Rydym yn hynod o ddiolchgar i Marc Treanor am ddefnyddio ei sgiliau a’i dalent i godi ymwybyddiaeth o Apêl Tswnami Indonesia.

 

“Tydi bywyd ddim yn dod i stop ar ôl trychineb naturiol: mae babis dal yn mynd yn sâl, mae pobl dal angen bwyd a dŵr ac mae teuluoedd dal angen to uwch eu pennau. Gyda’r rhoddion chi gall elusennau’r Pwyllgor Argyfyngau ddarparu’r pethau angenrheidiol hyn i’r goroeswyr yn Indonesia, a gyda rhagor o arian gallwn gyrraedd rhagor o bobl.

 

“Mae’r Cymry wedi gwneud yn arbennig i godi £450k hyd yma – dewch i ni ddal ati er mwyn helpu gymaint o bobl â phosib. Efallai ein bod ni’n genedl fach, ond mae ein calon yn fawr.”

 

Cyfrannu

 

Er mwyn cyfrannu i DEC Cymru: Apêl Tswnami Indonesia ewch i www.dec.org.uk, ffoniwch y llinell 24 awr ar 0370 60 60 900, cyfrannwch dros y cownter mewn unrhyw fanc ar y stryd fawr neu unrhyw swyddfa bost, neu trwy anfon siec. I gyfrannu £5 tecstiwch HELPU i 70000. Mae tecst yn costio £5 ac aiff y cyfan o’r £5 i DEC Cymru: Apêl Tswnami Indonesia. Rhaid ichi fod yn 16 oed neu’n hŷn ac os gwelwch yn dda sicrhewch hawl yr un sy’n talu’r bil. Os am weld y termau a’r amodau’n llawn neu am fwy o wybodaeth ewch i'r wefan

 

 I gael diweddariadau am y datblygiadau yn Indonesia, yr ymateb brys ac ymdrechion DEC i godi arian ar Twitter neu ar Facebook