Y Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol yn mabwysiadu parth .cymru

Cyhoeddodd Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru eu bod wedi mabiwysiadu'r parth .cymru a .wales newydd yn barod ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru 2015.

 

Yn ystod digwyddiad ‘Dathlu’r Iaith’, a gynhaliwyd ym mhafiliwn S4C ar faes y sioe heddiw, cyhoeddodd Cadeirydd y Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol John Davies, eu bod wedi arddel enwau parth .cymru a .wales newydd yn gynharach y mis hwn.

 

Meddai John Davies, “Fel Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, rydym yn falch iawn o uniaethu ein hunain fel sefydliad Cymreig llwyddiannus” 

 

Hyrwyddo hunaniaeth Gymreig

 

“Mae’r enwau parth .cymru .wales newydd yn caniatáu i ni," fel yr eglurodd John Davies, "ynghyd â sefydliadau a busnesau eraill yng Nghymru i wneud ôl ar y byd digidol. Mae’n presenoldeb digidol yn lledu’n gyflym ac wrth i’r gymdeithas barhau i fabwysiadu technolegau newydd a dibynnu mwy ar y rhyngrwyd a sianeli digidol byddwn yn ymdrechu i hyrwyddo’n hunaniaeth Gymreig gref.”

 

Hwb

 

Meddai Jo Golley Cyfarwyddwr Masnachol Cymru Nominet “Mae mabwysiadu’r enwau parth .cymru a .wales newydd gan Gymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yn ein helpu’n barod i roi hwb y mae ei fawr angen i ddiwydiannau ffermio, cynhyrchu a thwristiaeth Cymru.

 

Ychwanegodd, “Mae’u balchder mewn bod yn Gymreig a’u cefnogaeth i fusnesau Cymreig yn cael ei ddangos yn glir yn eu gwefannau newydd a bydd, rwyf yn sicr, yn parhau i yrru dirnadaeth gadarnhaol o Gymru ar draws y byd.”