Gŵyl Wyddoniaeth Prydain yn dod i Brifysgol Abertawe

10/09/2015

Categori: Addysg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Newyddion

Mae Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain wedi cyhoeddi fod Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016 yn dod i Brifysgol Abertawe, rhwng 6 a 9 Medi’r flwyddyn nesaf.

 

Meddai'r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe:  "Rydym yn falch iawn bod Gŵyl Wyddoniaeth Prydain wedi dewis Abertawe i gynnal ei dathliad bywiog o wyddoniaeth, technoleg a pheirianneg.  Mae Prifysgol Abertawe yn ysgogi twf yn yr economi wybodaeth, a bydd cynnal yr ŵyl eiconig hon yn gyfle gwych i ddathlu pŵer gwyddoniaeth i weddnewid cymdeithas a'r economi."

 

Ychwanegodd, "Rydym wrth ein boddau bod Gŵyl Wyddoniaeth Prydain wedi cydnabod y llwyddiant hwn a'i bod wedi dewis dod i Abertawe yn 2016."

 

Meddai Ivvet Modinou, Pennaeth Ymgysylltu Cymdeithas Wyddoniaeth Prydain: "Rydym yn falch iawn bod yr Ŵyl yn dychwelyd i Abertawe am y tro cyntaf ers 1990. Mae gan Brifysgol Abertawe Golegau Gwyddoniaeth a Pheirianneg cryf iawn, yn ogystal ag Ysgol Feddygaeth; roedd perfformiad y Brifysgol yn REF 2014 yn rhagorol, felly rydym yn edrych ymlaen at archwilio'r gwaith arloesol sy'n cael ei wneud yno."

 

Bri rhyngwladol

 

Bydd Gŵyl Wyddoniaeth Prydain 2016 yn canolbwyntio ar gynulleidfa o oedolion nad ydynt yn arbenigwyr ond sydd â diddordeb eang mewn gwyddoniaeth. Bydd 100 o ddigwyddiadau yn cael eu trefnu'n arbennig gan Gymdeithas Wyddoniaeth Prydain mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe. Bydd academyddion o fri rhyngwladol, o Brifysgol Abertawe a sefydliadau a chymdeithasau eraill ledled y DU, yn cyflwyno ac yn trafod gwyddoniaeth arloesol o amrywiaeth o feysydd gwyddonol, gan gynnwys technoleg, peirianneg a'r gwyddorau cymdeithasol) mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau, o sgyrsiau i berfformiadau.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru