Cymdeithas yr Iaith - Falch o Gyfle i Ddathlu Eisteddfod, Her i Gyngor Powys

Ar ddiwedd Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2014 mae Cymdeithas yr Iaith wedi llongyfarch Cyngor Sir Gaerfyrddin am fabwysiadu strategaeth iaith flaengar a all cryfhau’r Gymraeg yn sylweddol dros y blynyddoedd i ddod yn dilyn yr Eisteddfod yn y sir.

 

Dywedodd Robin Farrar, Cadeirydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: “Hoffwn longyfarch pawb oedd yn rhan o lwyddiannau Eisteddfod sir Gâr, ac yn benodol am i’r Cyngor Sir am roi arweiniad i weddill y wlad gyda’i benderfyniad i fabwysiadu ac i weithredu strategaeth iaith flaengar.

 

"Rydyn yn falch o gael cyfle i ddathlu am unwaith - ond bydd ein haelodau’n cadw llygad barcud dros y flwyddyn nesaf er mwyn sicrhau bod arweinwyr Cyngor Sir Caerfyrddin yn cadw at eu haddewidion. Wrth edrych ymlaen at Eisteddfod Meifod flwyddyn nesaf, dyma her i gyngor sir Powys ddangos yr un fath o arweiniad a gwneud yn siwr fod yr iaith yn ffynnu’n y sir. Bydden ni’n pwyso arnyn nhw yn y cyfnod yn arwain at y brifwyl flwyddyn nesaf.”

 

Yn yr Eisteddfod wythnos diwethaf fe lansiodd Cyngor Sir Gaerfyrddin y cyfle i bobl rhoi eu barn ar adroddiad 'Yr iaith Gymraeg yn Sir Gar' - sef strategaeth y Sir ar sut i ddatblygu'r iaith. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Cyngor Sir Gaerfyrddin

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net