Cymdeithas yr Iaith yn galw am eglurhad gan Lywodraeth Cymru

23/02/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi anfon llythyr at y Prif Weinidog a Chomisiynydd y Gymraeg heddiw yn gofyn am esboniad ynghylch yr hysbysiad fod Llywodraeth Cymru wedi gwneud cais i herio dau o'r dyletswyddau iaith newydd.

Yn ol hysbysiad ar wefan Comisiynydd y Gymraeg, mae Llywodraeth Cymru wedi herio eu dyletswyddau statudol eu hunain i ddarparu hawliau i'r Gymraeg.   

 

Mae’r dyletswyddau yn cynnwys darparu dogfennau at ddefnydd y cyhoedd yn Gymraeg a'r llall i wneud cyhoeddiadau sain yn y gweithle yn Gymraeg. 

 

Wrth ymateb i'r newyddion, dywedodd Manon Elin ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg:  "Mae hyn yn amlygu'r newid sydd ar droed. Ers degawdau, mae cyrff wedi bod yn defnyddio'r rhethreg iawn pan ddaw hi at drin y Gymraeg yn deg a pharchu hawliau pobl i'r Gymraeg, ond yn gwrthod cyflawni hyn pan ddaw hi at y mater o weithredu hawliau ymarferol ar lawr gwlad. Mae'r gwirionedd yn dod i'r amlwg nawr. O dan yr hen gyfundrefn o gynlluniau iaith mae'r cyrff hyn wedi addo trin y Gymraeg yn gyfartal a'r Saesneg, ond, mewn gwirionedd, wedi bod yn ffafrio'r Saesneg ac amddifadu pobl o'u hawliau i'r Gymraeg."

 

Cywilydd

 

Yn ol Manon Elin, ‘Dylai fod yn destun cywilydd bod y Llywodraeth yn herio dyletswyddau y cafodd eu llunio a'u cyflwyno ganddyn nhw eu hunain i'r Cynulliad. Os nad ydy'r Llywodraeth yn barod i fodloni hawliau sylfaenol i'r Gymraeg, pwy sydd? Doedd pawb ddim o blaid creu hawliau ym meysydd eraill fel hawliau plant, ond cyflawnwyd newid er gwaethaf gwrthwynebiad sefydliadau.  Dyna'r gobaith fan hyn. Os ydy cyrff yn gweithredu'r Safonau maen nhw'n mynd tuag at gyflawni hawliau dynol pobl. Dyna'r hyn rydyn ni eisiau, hawliau dynol, i'r cyhoedd a gweithwyr."

 

Ychwanegodd, "Byddwn ni'n gwrthwynebu'r ceisiadau hyn i wanhau hawliau iaith pobl, ac yn ystyried ein hawliau i ymyrryd yn gyfreithiol yn erbyn Llywodraeth Cymru a chyrff eraill. Byddwn ni'n sefyll lan dros bobl er mwyn sicrhau eu hawliau dynol, eu hawliau i'r Gymraeg."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru