Cymru v Seland Newydd – Cyngor ar Deithio

18/11/2014

Categori: Cerddoriaeth, Newyddion

Wrth i Gymru baratoi ar gyfer y gêm yn erbyn y Crysau Duon ar ddydd Sadwrn yn nhrydedd gêm cyfres rhyngwladol yr hydref yn Stadiwm y Mileniwm, mae Cyngor Caerdydd wedi cyhoeddi canllawiau i bobl sy’n dod i wylio’r gêm.

 

Bydd y gêm yn cychwyn am 5.30pm a disgwylir torf o 74,000, yn ogystal â’r miloedd bydd yn dod i gychwyn ar y siopa Nadolig, felly mae’r Cyngor yn cynghori pobl i sicrhau digon o amser i gyrraedd canol y ddinas ac i deithio ar drafnidiaeth gyhoeddus lle y bo’n bosibl.

 

Gall modurwyr osgoi tagfeydd yng nghanol y ddinas a defnyddio’r gwasanaethau parcio a theithio un ai o gyffordd 29 neu o gyffordd 33 yr M4 am £6 y cerbyd. Cynghorir unrhyw un sydd am ddefnyddio’r gwasanaethau parcio a theithio i ddilyn yr arwyddion i’r safleoedd.

 

Bydd bysus o’r maes parcio Gwyn ym Mhentwyn (C29) yn gollwng teithwyr yn Churchill Way, a bydd bysus o’r maes parcio Melyn yn Stadiwm Dinas Caerdydd yn Lecwydd (C33) yn gollwng teithwyr yng ngogledd Tresilian Way, y tu cefn i’r Orsaf Drenau Ganolog.

 

Bydd staff ar ddyletswydd yn y meysydd parcio o 9.00am a bydd y bws cyntaf yn gadael y safle am 9.30am. Bydd y bws olaf yn gadael y man codi teithwyr am 9.00pm a bydd y meysydd parcio yn cau am 9.30pm.

 

Bydd cyfleusterau parcio i fysus ar gael mewn maes parcio pwrpasol yng Ngherddi Sophia am £15 y bws. Dylai bysus deithio i’r maes parcio o gyffordd 32 yr M4 a dilyn yr arwyddion i Erddi Sophia.

 

Bydd nifer o ffyrdd ar gau o 3.30pm tan 8.30pm – mae’r manylion i gyd ar wefan y Cyngor.

 

Mae gwasanaeth parcio a theithio i siopwyr Nadolig yn rhedeg ar ddydd Sadwrn a dydd Sul o Neuadd y Sir – mae rhagor o fanylion fan hyn.

 

Ffynnonell: Gwefan Pobl Caerdydd

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net?