Cymru: y gorau am ailgylchu

21/08/2015

Categori: Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae ffigurau newydd a gyhoeddwyd yn dangos bod Cymru’n ailgylchu mwy nag erioed a’i bod yn well na gwledydd eraill Prydain am ailgylchu. 

 

Mae’r ffigurau diweddaraf amodol yn dangos mai 56% oedd y gyfradd ailddefnyddio, ailgylchu a chompostio ar gyfer 2014-15, cynnydd o 2 bwynt canran o’i chymharu â’r llynedd a 4% yn uwch na’r targed statudol o 52%.

 

Croesawodd Gweinidog yr Amgylchedd, Carl Sargeant y ffigurau, “Rwy’n falch iawn bod y cyfraddau ailgylchu’n dal i godi yng Nghymru.  Mae awdurdodau lleol wedi gweithio’n galed i annog trigolion i ailgylchu fwy ac mae’n edrych yn debyg bod hyn yn gwneud gwahaniaeth."

 

Mae hefyd yn falch fod llai o wastraff nag erioed yn cael ei gladdu, fel yr eglurodd, “Newyddion da hefyd yw ein bod ni’n cynhyrchu llai o wastraff cartref na ellir ei ailgylchu.  Mae hwnnw wedi cwympo i 47 kilogram y person yn ystod chwarter Ionawr i Fawrth 2015, gan ddangos bod yr ymdrechion i leihau’r gwastraff hwn yn llwyddo a bod llai nag erioed yn cael ei anfon i’w gladdu mewn tomennydd sbwriel.”

 

Rhagor o waith i’w wneud

 

Ychwanegodd Carl Sargeant, “Er bod croeso mawr i’r ffigurau hyn, mae rhagor o waith i’w wneud o hyd i gyrraedd y nod uchelgeisiol o ddim gwastraff.  Rydym am barhau i weithio gydag awdurdodau lleol i wella’u perfformiad a’u helpu i leihau costau.  Dim ond trwy weithio gyda’n gilydd y gallwn ddal ati i wneud Cymru’n arweinydd byd yn y maes ailgylchu.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru