Cymru'n cefnogi aros yn Ewrop wedi'r refferendwm, yn ôl arolwg

05/07/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae arolwg barn gan YouGov yn awgrymu y gallai Cymru bleidleisio i aros yn yr Undeb Ewropeaidd pe bai refferendwm arall yn cael ei gynnal.

Roedd yr arolwg a gomisiyniwyd gan ITV Cymru a Phrifysgol Caerdyddyn dangos fod y garfan o blaid Aros ar 46% a Gadael ar 41%, gyda 8% yn dweud na fydden nhw'n pleidleisio a 5% ddim yn gwybod. Mae hyn yn awgrymu fod rhai pobl wedi dyfaru pleidleisio o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd yn wyneb y datblygiadau wedi'r refferendwm.  

 

Fe wnaeth Gymru bleidleisio o 52.5% i 47.5% o blaid gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 

Roedd yr arolwg newydd yn gofyn sut fyddai pobl yn pleidleisio pe bai ail refferendwm yn cael ei gynnal yfory.

 

Dywedodd yr Athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd a fu'n dadansoddi'r canlyniadau, "Pe cymerwn y rhai sydd ddim yn gwybod neu fyddai ddim yn pleidleisio, mae'r canlyniadau'n rhoi 53% o blaid aros a 47% o blaid gadael," "Ond y geiriau pwysig yw 'ers y refferendwm'. Oni bai bod rhyw ffordd o newid neu ail-gynnal y bleidlais, gall eu barn gyfrif am ychydig iawn."

 

Annibyniaeth i Gymru? 

 

Roedd yr arolwg hefyd yn gofyn sut y byddai pobl yn pleidleisio ar refferendwm i wneud Cymru'n wlad annibynnol. Dim ond 15% oedd o blaid, gyda 65% yn dweud na ac 20% yn dweud na fydden nhw'n pleidleisio neu nad ydyn nhw'n gwybod.

 

Wrth ddwy rali gael eu cynnal yng Nghaernarfon a Chaerdydd dros y penwythnos, fe ofynnwyd hefyd a fydden nhw'n cefnogi annibyniaeth pe bai Cymru'n gallu aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd tra bo gweddill Prydain yn gadael, dywedodd 28% y bydden nhw, gyda 53% yn dweud na ac 20% ddim yn gwybod. Mae hyn yn gynnydd sylweddol mewn cymhariaeth gyda arolygon blaenorol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru