Cymru'n pleidleisio

Mae canolfannau pleidleisio led-led Cymru wedi agor ers ben bore i’r refferendwm ar aelodaeth y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd.

Bydd y 3,578 o ganolfannau pleidleisio yng Nghymru ar agor rhwng 7 y bore ac yn cau am 10 heno. Mae arweinyddion y ddwy ochr fel Leanne Wood, Carwyn Jones, David Davies a Nathan Gill eisoes wedi bwrw eu pleidlais. 

 

Fe fydd canlyniadau yn cael eu cyfrif ym mhob un o'r 22 o ardaloedd cyngor dros nos, gyda chanlyniad Cymru gyfan yn cael ei gyhoeddi yng Nghei Connah. Mae disgwyl i ganlyniad terfynol Prydain gael ei gyhoeddi fore Gwener.

 

Mae’r ymgyrchu tan y diwrnod olaf wedi bod yn ffyrnig a dadleuol tu hwnt, gyda dadleuon yn cael ei taflu o’r ddwy ochr am werth aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd i Gymru a Phrydain. Ddoe fe fu gwleidyddion amlwg yn teithio led-led wlad i geisio darbwyllo pleidleiswyr sydd eto heb benderfynu a ddylai Prydain aros neu adael yr Undeb Ewropeaidd. Mae’r polau piniwn wedi bod yn agos iawn ers i’r ymgyrch ddechrau ac fe fydd y ddwy ochr yn byw mewn gobaith eu bod wedi cyrraedd y lan. 

 

Mae dau ddewis ar y papur pleidleisio - aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd, neu adael.

 

Cofiwch bleidleisio!