Cyngerdd yng nghwmni telynores fyd enwog

30/06/2017

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Bydd Gŵyl Arall yn cyflwyno cyngerdd unigryw yng nghwmni un o delynorion enwocaf y byd nos Wener nesaf.

Bydd Elinor Bennett yn cyflwyno noson yn Eglwys Santes Fair, Caernarfon, sy’n seiliedig ar ei chyfnod ymchwil gyda’r diweddar Dr Meredydd Evans, a’i wraig Phyllis Kinney – dau eicon a fu’n gweithio’n hollol ddiflino i hybu, ymchwilio a chanu cerddoriaeth draddodiadol Cymru. 

 

Drwy gyfrwng clipiau o’u geiriau hwy eu hunain, yn ogystal â pherfformiadau byw gan Elinor o gerddoriaeth telyn ac alawon gwerin, bydd yma brofiad amlgyfrwng gyfareddol a chyffrous. "Braint enfawr i mi oedd cael y cyfle i gyfweld Merêd a Phyllis," meddai Elinor, "Byddaf yn cyflwyno detholiadau byrion o’r cyfweliadau hyn, a chanu rhai o’r caneuon a’r gerddoriaeth a drafodir, er mwyn rhannu a chadw ar gôf angerdd a gwybodaeth eithriadol Merêd a Phyllis i gynulleidfaoedd y dyfodol."

 

Band gwerin

 

Y band gwerin newydd Vrï, fydd yn cadw cwmni i Elinor ar y noson, tri gŵr ifanc sydd yn rhannu’r angerdd hwnnw tuag at gerddoriaeth draddodiadol Gymreig. Mae Patrick Rimes, cerddor amryddawn ac aelod o’r grŵp Calan, yn ogystal â Jordan Price Williams ac Aneurin Jones, yn enwau cyfarwydd i’r rhai sydd yn dilyn y sîn werin yng Nghymru. 

 

Ychwanegodd Gethin Griffiths, sy’n aelod o’r tîm sy’n trefnu’r ŵyl ac yn cyd-lynu’r digwyddiad hwn; “Dyma gyfle gwych i glywed dyfodol cerddoriaeth werin Cymru ac un o’n hartistiaid mwyaf adnabyddus yn cyflwyno ein traddodiad cyfoethog.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru