Cyngor ar sut i ymwelwa o ymweliad y Brifwyl i Gonwy

Gyda’r sector twristiaeth a lletygarwch ymysg y pwysicaf yn ardal Sir Conwy, bydd cyfle i gynrychiolwyr ddod ynghyd i ddysgu am sut i fynd ati i elwa o ymweliad yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Daw’r brifwyl i ardal Llanrwst ym mis Awst eleni, ac mae’r trefnwyr yn cynnig cyngor i gwmnïau a sefydliadau lleol ar sut i apelio at y 150,000 o ymwelwyr fydd yn tyrru i’r ardal, gan greu effaith economaidd o £6-8miliwn yn ystod yr wythnos. 

 

Cynhelir cyflwyniad arbennig yn Neuadd Caer Rhun, Conwy, ddydd Mercher 27 Mawrth am 10:00, lle bydd modd holi’r trefnwyr am wahanol syniadau a gofyn am gyngor ar sut i ddenu Eisteddfodwyr i rannau eraill o’r sir ac i fwynhau rhai o’r atyniadau arbennig eraill sydd i’w cael yn ardal Sir Conwy.

 

Dywedodd Alwyn Roberts, Pennaeth Gweithredu Cymunedol yr Eisteddfod, “Yr Eisteddfod yw gŵyl flaenaf Cymru, ac mae’n hollbwysig ein bod ni’n cydweithio’n agos gyda’r sector lletygarwch a thwristiaeth wrth ymweld â gwahanol rannau o’r wlad.  Mae cyfle gwirioneddol i’r sector elwa o’r ŵyl, a bwriad y cyflwyniad hwn yn Sir Conwy yw cynnig syniadau a chyngor ar sut i baratoi ar ei chyfer.

 

“Mae ymchwil yr Eisteddfod wedi dangos bod ein hymwelwyr, ac yn arbennig ein carafanwyr, yn mwynhau crwydro’r ardal leol yn ystod yr wythnos yn ogystal â mynd i’r Maes.  Felly, mae’n bwysig bod y sector twristiaeth leol yn barod i elwa o hyn a'n bod yn cydweithio er mwyn sicrhau bod y cynnyrch a’r cyfleoedd sydd ar gael yn taro deuddeg.

 

Defnyddio’r Gymraeg 

 

“Mae defnyddio’r Gymraeg yn rhan bwysig o apelio at ein hymwelwyr.  Mae Eisteddfodwyr yn mwynhau ymweld â rhan wahanol o Gymru yn flynyddol, a chael blas ar yr iaith yn yr ardal.  O gynnig gwasanaeth cyflawn drwy gyfrwng y Gymraeg i gyfarch ac annog staff a gwirfoddolwyr i gael blas ar yr iaith, mae hyn yn fodd i apelio at ymwelwyr o bob rhan o’r wlad.  Bydd y sesiwn yn cynnig syniadau, cyngor a chymorth ar sut i ddefnyddio’r iaith i gyrraedd ein hymwelwyr.

 

“Gyda llai na chwe mis i fynd tan yr Eisteddfod rŵan, mae’n bryd i ni gydweithio i sicrhau bod busnesau Sir Conwy yn barod amdanom, ac mae croeso mawr i unrhyw un sydd â diddordeb i ymuno â ni yn y sesiwn cyn diwedd y mis.  Rydym yn awyddus iawn i gynifer o fusnesau â phosibl i elwa o’r ŵyl yn Sir Conwy, felly dewch draw i wneud yn siŵr eich bod chi’n ymwybodol o’r holl gyfleoedd sydd ar gael.”

 

Trefnir y cyflwyniad gan yr Eisteddfod mewn cydweithrediad gyda Busnes Cymru.  Am fwy o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y digwyddiad rhad ac am ddim, ewch i http://eisteddfod.cymru/cymuned/digwyddiadau/2019/digwyddiad-lletygarwch.