Cyngor Sir Gâr ddim am gau dwy ysgol am y tro

09/03/2016

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cyhoeddoddd Cyngor Sir Gaerfyrddin heddiw eu bod yn rhoi rhagor o amser i gefnogwyr ysgolion cynradd Bancffosfelen a Llanedi i fynd ati i sefydlu cynllun a fyddai’n sicrhau eu dyfodol.

Daeth dros 30 o blant ac oedolion i brotestio y tu allan i Neuadd y Sir, yn galw ar y cyngor i beidio â chau Ysgol Gynradd Bancffosfelen ac Ysgol Gynradd Llanedi.

 

Mae llywodraethwyr a’r gymuned leol ym Mancffosfelen wedi brwydro i gadw eu hysgol yn agored ers 12 mlynedd ers i’r Cyngor Sir roi’r ysgol ar restr o ddwsinau o ysgolion yr hoffent eu cau.

 

Gweithio gyda chymunedau

 

Croesawwyd y penderfyniad gan Ffred Ffransis ar ran Cymdeithas yr Iaith Gymraeg, "Rydyn ni'n gobeithio nawr y bydd y Cyngor yn rhoi cyfarwyddiadau i swyddogion beidio llaesu dwylo bellach ond i weithio gyda chymunedau i weld sut orau i ddatblygu ysgolion. Mae cymunedau'n newid ac weithiau mae ysgolion yn dewis cau neu mae'n rhaid eu cau ond dylai hynny ddigwydd pan ddaw hi i'r pen, yn hytrach na bod yn ddewis anorfod. Gallai hyn fod yn gam cyntaf tuag at adfywio cymunedau Cymraeg."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru