Cyngor Sir Gâr yn annog pobl i yrru'n fwy ecogyfeillgar

29/11/2021

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iechyd, Newyddion

Mae pobl yn Sir Gâr yn cael eu hannog i yrru'n fwy effeithlon a lleihau eu hallyriadau carbon er mwyn ceisio mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.

Mae tîm diogelwch ffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin yn dweud bod eco-yrru nid yn unig yn gwella diogelwch ar y ffyrdd, ond hefyd yn lleihau'r defnydd o danwydd ac allyriadau.

 

Mae'r Cyngor wedi lansio ymgyrch Prosiect Zero Sir Gâr yn ddiweddar i godi ymwybyddiaeth o'r hyn y mae'n ei wneud i daclo newid yn yr hinsawdd a'i ymdrechion i fod yn awdurdod carbon sero-net.

 

Y cyngor oedd un o'r awdurdodau lleol cyntaf i ddatgan argyfwng hinsawdd a hwn oedd yr awdurdod lleol cyntaf yng Nghymru i gyhoeddi cynllun gweithredu carbon sero-net.
Annog pobl i yrru mewn modd mwy ecogyfeillgar yw dim ond un o'r ffyrdd niferus y mae'r cyngor yn gobeithio helpu'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

 

Gyrru cerbydau mwy eco-effeithlon, gan gynnwys cerbydau trydan neu hybrid yw'r ffordd orau o leihau allyriadau, ond gall gyrwyr cerbydau eraill wneud gwahaniaeth hefyd.
Mae tîm diogelwch ar y ffyrdd y cyngor yn dweud y gall gyrwyr leihau eu hôl troed carbon drwy gynllunio eu siwrneiau i leihau milltiroedd a chymryd camau syml fel defnyddio'r brêc parcio a diffodd yr injan os yw'r cerbyd yn llonydd am fwy nag ychydig funudau.

 

Lleihau nifer y siwrneiau

 

Dywedodd y Cynghorydd Hazel Evans, Aelod Cabinet Cyngor Sir Caerfyrddin dros yr Amgylchedd, fod teithio cynaliadwy hefyd yn chwarae rhan fawr mewn mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd.
Dywedodd: “Y peth cyntaf y dylech ei ystyried yw a allech chi leihau nifer y siwrneiau yr ydych yn eu gwneud yn eich car - a allech chi gerdded, beicio neu ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yn lle, er enghraifft? Os nad yw hyn yn bosibl a bod angen i chi ddefnyddio'ch cerbyd, cofiwch y gall newidiadau bach wneud gwahaniaeth enfawr i'n hôl troed carbon. Mae angen i ni i gyd chwarae ein rhan."