Cyngor Sir Gâr yn lansio system ffrydio cerddoriaeth ddwyieithog

11/02/2019

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Fel rhan o Ddydd Miwsig Cymru dddd Gwener, fe lansiodd Cyngor Sir Gâr system ffrydio cerddoriaeth ddwyieithog newydd a fydd yn cael ei chwarae yn nifer o'i lefydd cyhoeddus.

Mae'r fenter wedi cael ei lansio yn dilyn cynllun peilot a gynhaliwyd y llynedd pan oedd miwsig Cymraeg yn cael ei chwarae ar adegau penodol o'r dydd yng nghanolfannau hamdden Rhydaman, Caerfyrddin a Llanelli.

 

Mae'r Awdurdod wedi bod yn gweithio gyda Marc Griffiths o Stiwdio Box er mwyn creu ffrwd o gerddoriaeth Gymraeg a Saesneg a fydd yn cael ei chwarae mewn nifer o lefydd ledled y sir, gan gynnwys y marchnadoedd dan do yng Nghaerfyrddin a Llanelli; canolfannau hamdden yng Nghaerfyrddin, Llanelli a Rhydaman; yn yr Hwb yn Llanelli a Rhydaman a hefyd yn Theatr y Ffwrnes yn Llanelli.

 

Cerddoriaeth ddwyieithog yn adlewyrchu’r gymuned

 

Dywedodd y Cynghorydd Peter Hughes Griffiths, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Trwy greu'r fenter gyffrous hon, rydym yn gobeithio y bydd pawb yn mwynhau cerddoriaeth sy'n adlewyrchu ein cymuned ddwyieithog yn Sir Gaerfyrddin drwy gydol y flwyddyn, boed yn y ganolfan hamdden, y theatr neu'n siopa yn ein marchnadoedd dan do. Mae wedi bod yn wych gweithio gyda chwmni lleol fel Stiwdio Box er mwyn gallu creu rhestr gerddoriaeth sy'n newid yn gyson.  Gellir clywed y gerddoriaeth hon yn nifer o'n llecynnau cyhoeddus ledled y sir."

 

Byddwch yn gallu clywed y system ffrydio cerddoriaeth newydd yn y lleoliadau uchod yn hwyrach y mis hwn.