Cynhadledd yn annog ffermwyr ifanc i gofleidio newid

19/01/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Newyddion

Cynhaliwyd Cynhadledd Materion Gwledig Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru yr wythnos hon ac ymhlith y prif drafodaethau oedd yr heriau sy’n wynebu’r diwydiant amaethyddol ar hyn o bryd.

Roedd cyflwyniad cyntaf y dydd gan John Scott o Fferm Fearn yn y Easter-Ross, Sutherland ar ffilm. Dangosodd y ffilm ei fferm Bîff, Defaid a tir âr sy'n rhedeg 6000 o ddefaid magu a 250 o wartheg sugno. Mae John yn ysgolhaig Nuffield, cyn-enillydd Ffermwr Defaid y Flwyddyn gyda’r Farmers Weekly ac aelod a cyswllt o Cymdeithasau Amaethyddol Brenhinol. Annogodd yr aelodau'r CFfI i fod yn uchelgeisiol ac i beidio â bod ofn newid. Dyfyniad ysbrydoledig John oedd 'Amgylchynwch eich hun gyda rheiddiaduron ac nid draeniau'.

 

Rhoddodd Richard Roderick, Ffermwr Defaid y Flwyddyn 2015 gipolwg ar y gwahanol fentrau mae ef yn ei rhedeg ar Fferm Newton yn Nyffryn Wysg. Mae'r fferm Teulu yn cadw defaid Suffolk a Texel croes a buches o wartheg Stabiliser. Mae Richard wedi derbyn Ysgoloriaeth gan Hybu Cig Cymru 2016. Mae Richard yn anelu at gynhyrchu cig o ansawdd uchel, mwy effeithlon, sy'n seiliedig ar borthiant i fuchod sugno llai o faint. Siaradodd am ei ymweliad ag America i ymchwilio opsiynau bridio cig eidion.

 

Yn y trydydd sesiwn o dan arweiniad Ysgolhaig Nuffield ac ymgynghorydd milfeddyg Rob Drysdale MRCVS fe canolbwyntiodd ar dyfodol cynhyrchu cig eidion o'r fuches laeth. Roedd cyflwyniad Rob yn arbennig o briodol wrth bod Ffederasiwn CFfermwyr Ifanc Cymru yn cychwyn ar ei brosiect Gynllun Bîff Integredig eu hunain ar y cyd â Dunbia a Menter a Busnes.

 

Cyfeiriad y gadwyn gyflenwi

 

Mae'r olygfa o'r adwerthwr wedi ei gyflwyno gan Will Jackson, Rheolwr Amaethyddol ar gyfer Cig Eidion ac Oen ar gyfer y Co-op. Roedd ei araith yn canolbwyntio ar gyfeiriad y gadwyn gyflenwi ym Mhrydain yn y dyfodol a dywedodd y bydd yn newid ei holl gig moch ffres a chig oen i 100% Prydeinig o 1 Mai 2017. Siaradodd Will yn angerddol am adeiladu perthynas gref rhwng y cynhyrchydd a'r mân-werthwr.

 

Dywedodd Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru, Morys Ioan: "Rydym wedi ymateb i adborth aelodau ac eleni roedd y gynhadledd o gynhyrchwyr bwyd o'r radd orau ac i gyd yn ysbrydoledig mewn ffyrdd gwahanol, ynghyd â barn y mân-werthwr sy'n falch i gefnogi cynnyrch Prydeinig ac rydym yn falch o fod wedi croesawu arbenigwr yn integreiddio cig eidion. Hoffwn yn arbennig ddiolch i noddwyr y Gynhadledd sef CCF, mae eu cefnogaeth i'r genhedlaeth nesaf o gynhyrchwyr bwyd yn cael ei werthfawrogi'n fawr. "

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru