Cynhyrchiad agoriadol Eisteddfod 2019 i'w arddangos yng Ngŵyl Beam

Am y tro cyntaf erioed, bydd sioe gerdd Gymraeg yn cael ei dangos fel rhan o ŵyl arddangos arbennig ar gyfer sioeau cerdd.

Mae Y Tylwyth, cynhyrchiad agoriadol Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy'r llynedd ymysg tua 35 o gyflwyniadau o sioeau newydd, sgyrsiau, dosbarthiadau meistr a chyfleoedd rhwydweithio sy’n rhan o BEAM 2020, a gynhelir yn Northampton ddiwedd Mawrth eleni.
 
Dywedodd cyfarwyddwr y cynhyrchiad, Angharad Lee, “Mae cael ein cynnwys yn BEAM eleni yn fraint fawr ac rydan ni’n edrych ymlaen yn arw at y cyfle i fynd â chynhyrchiad mor arbennig at gynulleidfa newydd a dylanwadol iawn ym myd y sioeau cerdd.  Mae hefyd yn fraint enfawr mai Y Tylwyth yw’r cynhyrchiad Cymraeg cyntaf i’w ddewis, ac rydan ni’n falch iawn o’r cyfle i fynd yno i gynrychioli Cymru a’r Gymraeg mewn digwyddiad mor bwysig.”
 
Daw BEAM â chyfarwyddwyr, cynhyrchwyr, cyfansoddwyr, ysgrifenwyr a chefnogwyr y byd sioeau cerdd ynghyd, gan greu cyfleoedd ardderchog i’r sioeau sy’n cael eu dangos ddenu partneriaid newydd ynghyd ag ennyn diddordeb arianwyr, lleoliadau a chefnogwyr di-rif.  Mae’n gyfle euraidd sy’n sicr o fod o fantais i’r Eisteddfod Genedlaethol wrth i’r ŵyl barhau i ddatblygu cynyrchiadau uchelgeisiol a gwefreiddiol, er mwyn creu cyfleoedd ychwanegol i’r sioeau gwreiddiol a newydd yn dilyn wythnos yr Eisteddfod ei hun.

 

Ehangu apêl 


 
Dywedodd Elen Elis, Pennaeth Artistig yr Eisteddfod, “Ers rhai blynyddoedd, rydan ni wedi bod yn trafod sut y gellir ehangu apêl ein sioeau a chreu cyfleoedd ychwanegol er mwy i gynulleidfa ehangach gael eu mwynhau.  Mae gŵyl arddangos fel BEAM yn sicr o’n helpu ni i wneud hyn ac yn gyfle gwych i ni greu cysylltiadau newydd a thrafod posibiliadau cyffrous wrth edrych i’r dyfodol.
 
“Roedd Y Tylwyth yn gynhyrchiad hudolus a chwbl wreiddiol, ac rydan ni’n llongyfarch pawb oedd ynghlwm â’r prosiect ar lwyddiant y sioe yn yr Eisteddfod ac ar y cyfle yma sydd wedi codi ers hynny.  Rydan ni’n edrych ymlaen at drafod gyda chynrychiolwyr amrywiol yng ngŵyl BEAM, gan obeithio y gwelwn ni ragor o gyfleoedd i sioeau Cymraeg eu hiaith yn y dyfodol.”
 
Crëwyd Y Tylwyth gan Gwyneth Glyn, Twm Morys a Myrddin ap Dafydd, gyda Osian Huw Williams yn gyfarwyddwr cerdd.  Cyfarwyddwr y sioe oedd Angharad Lee.  Cafodd y stori ei hysbrydoli gan chwedlau a straeon tylwyth teg.  Hwn oedd y tro cyntaf i’r
Eisteddfod Genedlaethol fentro i fyd syrcas gerdd gyfoes, gan weithio gyda Pontio Prifysgol Bangor a’r cwmni syrcas modern Gwyddelig, Fidget Feet.