Cynhyrchiad newydd sy'n chwalu ffiniau

01/08/2017

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i eisteddfodwyr gael cipolwg ar fath o gynhyrchiad sy’n gwbl newydd i’r theatr Gymreig, sef cynhyrchiad artistig a theatraidd sydd yn cyfuno ffeithiau a gwyddoniaeth â geiriau, delweddau a cherddoriaeth wreiddiol er mwyn cyfleu gwybodaeth ac ennyn trafodaeth.

Newid hinsawdd a dyfodol ein cymunedau yw testun 2071, a’r nod yw rhoi cyfle i gynulleidfaoedd o bob oed ystyried a thrafod pob agwedd o’r testunau hyn.

 

Dewch i gael rhagflas o gynhyrchiad sydd yn ‘chwalu’r ffiniau rhwng cerddoriaeth a’r gwyddorau’. Bydd fersiwn gryno o 2071 ym Mhabell y Cymdeithasau 1 am 5.00 nos Fawrth 8 Awst ac yn y Sinemaes am 5.00 nos Fercher 9 Awst.

 

Bydd fersiwn estynedig newydd o 2071 gan Gwmni Pendraw yn mynd ar daith ac yn ymweld ag ysgolion, colegau a chymunedau yn gynnar yn 2018.

 

Cyfuno celfyddyd gyda ffeithiau

 

Man cychwyn y cynhyrchiad oedd sioe Saesneg o’r un enw gan wyddonydd blaenllaw, Chris Rapley, a fu’n gyfarwyddwr y British Antarctic Survey a’r Amgueddfa Wyddonol ac sydd bellach yn Athro Gwyddor Hinsawdd ym Mhrifysgol UCL yn Llundain. Datblygwyd y sioe un-dyn ar y cyd gyda Duncan Macmillan. Mae Cwmni Pendraw wedi defnyddio’r fersiwn wreiddiol fel man cychwyn ac wedi ei haddasu a’i diweddaru. Yn dilyn perfformiadau o 2071 Gwaith ar y Gweill yng Nghaernarfon a Bethesda fis Rhagfyr diwethaf, mae’r Cwmni yn ymchwilio ac ymestyn yn ehangach y cyfuniad o’r celfyddydau ac archwilio ffeithiau. 

 

Wyn Bowen Harries sydd yn cyfarwyddo’r cyfan ac cymryd rhan yn y cynhyrchiad. Siôn Eirwyn Richards sydd wedi golygu’r delweddau sy’n cyd-fynd â’r cynnwys a chyda cherddoriaeth newydd wedi ei gyfansoddi a’i berfformio gan Angharad Jenkins.

 

Dywedodd Wyn Bowen Harries: “Er mai pwnc dwys sydd yma, mae’r cynnwys ynghylch yr her sy’n wynebu dynoliaeth yn bositif. Rwy’n gobeithio y bydd y modd yr ydym yn cyfleu’r ffeithiau, ynghyd â’n cyfuniad o ddelweddau a cherddoriaeth, yn rhoi cyfle unigryw i bobl ystyried pwnc sydd yn berthnasol i bob un ohonom.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru