Cynhyrchwyr porc yn ennill gwobr nodedig

03/05/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae cwpwl o Sir Gaerfyrddin yn dathlu llwyddiant i’w cynnyrch cig cartref ar ôl iddynt ennill gwobr nodedig yn y diwydiant bwyd.

Cipiodd Fferm Rhosyn, sy’n arbenigo mewn porc o fridiau prin ac sydd hefyd yn gwerthu cig dafad a chynnyrch eraill, y wobr Cyflenwyr Cig y Flwyddyn yr wythnos diwethaf yng ngwobrau ‘The Food Awards Wales’, a gynhaliwyd yng Ngwesty’r Gyfnewidfa yng Nghaerdydd.

 

Penderfynodd Neil ac Emma Rose i droi eu cefnau ar fywyd y ddinas yn 2006, a sefydlu eu busnes ym Mlaen y Coed ger Cynwyl Elfed yn Sir Gaerfyrddin.

 

Cawsant lwyddiant yn y gorffennol yn y Ffair Aeaf yn Llanelwedd, gan ennill gwobrau am eu selsig a bacwn, ac maent wrth eu bodd gyda’r gydnabyddiaeth ddiweddaraf.

 

“Rwy’n grediniol fod angen rhoi’r gofal a’r sylw angenrheidiol i bob mochyn,” meddai Emma Rose. “Mae hyn yn hanfodol er mwyn creu porc mwy blasus.”

 

Moch yn crwydro’r coedtiroedd

 

Ychwanegodd Emma, “Mae’n moch Swydd Gaerloyw yn rhydd i grwydro’r coetiroedd, gan fwydo ar amrywiaeth eang o fwydydd a mwynau o bridd y goedwig, sy’n rhan bwysig o’u blas arbennig.”

 

Dywedodd; “Mae symud o’r ddinas i gefn gwlad Cymru wedi fy ngalluogi i werthfawrogi’r manteision sy’n perthyn i’r tirwedd naturiol yma. Diolch i awyr iach ac amgylchedd glân, rwy’n credu fod blas porc o Gymru yn unigryw. Mae’r gydnabyddiaeth gafodd ein cynnyrch yn brawf o hyn.”

 

Bu Swyddog Marchnata Hybu Cig Cymru, Kirstie Jones yn llongyfarch Neil ac Emma ar eu llwyddiant. “Mae Fferm Rhosyn yn un o nifer o fentrau porc cyffrous o safon uchel sydd yn rhan o blatfform marchnata Porc.Cymru, ac mae sawl un ohonynt wedi derbyn gwobrau haeddiannol gan y diwydiant bwyd” meddai.

 

“Mae diwydiant porc Cymru yn gymharol fychan,” ychwanegodd, “ond mae’n arbenigo mewn amaeth sy’n isel o ran dwysedd ac yn uchel o ran lles anifeiliaid; mewn magu bridiau cynhenid a phrin; ac mewn cynnyrch porc o safon uchel iawn.”

 

Roedd nifer o geisiadau arbennig yn rhan o’r ‘Food Awards Wales’. Ymhlith y rhai a dderbyniodd ganmoliaeth uchel oedd Ffermydd Teuluol, grwp o wyth o gynhyrchwyr Cig Oen Cymru PGI a ddaeth at ei gilydd i greu cynnyrch cig arloesol a chyfleus.