Cynllun Gwynedd Ddigidol ar y rhestr fer

Mae cynllun Gwynedd Ddigidol sy’n helpu ceisio gwella mynediad at y rhyngrwyd i drigolion a busnesau lleol, wedi cael ei gynnwys ar restr fer ar gyfer gwobrau cenedlaethol ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru.

Mae’r cynllun, sy’n cael ei ddarparu gan Citizens Online mewn partneriaeth gyda Gyngor Gwynedd, wedi cyrraedd y rhestr fer yng Ngwobrau Trydydd Sector Cymru yn y categori Cynhwysiad Digidol.

 

Mae’r cynllun yn cynnig sesiynau am ddim o amgylch y sir er mwyn gwella sgiliau cyfrifiadurol ac ar-lein, ac maent yn cydweithio gydag amryw o fudiadau eraill i gydlynu gweithgareddau cynhwysiant digidol. Mae Gwynedd Ddigidol hefyd yn annog pobl i wella eu sgiliau a grymuso gwirfoddolwyr a staff er mwyn eu gwneud yn ‘bencampwyr digidol’, sy’n hanfodol er mwyn ysgogi a chefnogi pobl yn y gymuned i ddefnyddio technoleg. Ers Ionawr 2016, mae’r cynllun wedi penodi 140 o bencampwyr trwy’r sir.

 

Meddai’r Cynghorydd Craig ab Iago, Aelod Cabinet Cyngor Gwynedd sy’n gyfrifol am daclo amddifadedd: “Mae Gwynedd Ddigidol yn gynllun pwysig sy’n cynnig cymorth ymarferol i drigolion ledled y sir. Fel Cyngor, ein nod ydi sicrhau fod gan bawb yng Ngwynedd gyfle gwirioneddol i elwa a gwneud y mwyaf o’r hyn mae’r dechnoleg ddiweddaraf yn ei gynnig.

 

Cydnabyddiaeth

 

“Braf iawn gweld fod cynllun Gwynedd Ddigidol wedi ei gydnabod yn y gwobrau cenedlaethol yma drwy gyrraedd y rhestr fer.

 

“Yn ogystal â chymorth cyffredinol am ddefnyddio’r we, mae gwybodaeth hefyd ar gael er mwyn i drigolion allu gwneud y mwyaf o wasanaethau ar-lein y Cyngor – fel gwneud cais am fudd-dal tai, talu Treth Cyngor, archebu biniau ailgylchu neu sesiwn ffitrwydd yn eich Canolfan Hamdden leol a llawer mwy. Mae popeth ar gael ar glicied botwm.”