Cynllun Hydro cymunedol yn derbyn cydnabyddiaeth

28/11/2016

Categori: Amgylchedd, Newyddion

Mae cynllun hydro cymunedol yn ardal Bethesda ger Bangor wedi derbyn cydnabyddiaeth mewn dwy seremoni wobrwyo yn ddiweddar, wrth i’r gwaith i gwblhau’r cynllun fwrw ymlaen ar amser.

Mae’r gwaith caib a rhaw yn mynd rhagddi ac mae‘r rheolwr prosiect Gruffydd Wyn yn argoeli y bydd y twrbeini’n troi am y tro cyntaf dechrau mis Chwefror 2017.

 

“Rydan ni wedi cyrraedd carreg filltir gyffrous gan fod y biben wrthi’n cael ei chladdu. Mae pob dim wedi rhedeg yn arbennig o lyfn ac felly ‘dan ni ‘on trac’ i droi’r swîts ymlaen dechrau mis Chwefror” meddai Gruffydd Wyn, Rheolwr Prosiect.

 

Ddechrau mis Tachwedd aeth Meleri Davies, cadeirydd Ynni Ogwen i Gaerdydd i dderbyn gwobr categori Ymgysylltu Cymunedol yng Ngwobrau Renewables UK Cymru. Bythefnos yn ddiweddarach derbyniodd Ynni Ogwen Tystysgrif Cydnabyddiaeth Uchel yng ngwobrau Cynnal Cymru 2016 yn y categori Grŵp Cymunedol Cynaladwy gorau.

 

Dywedodd Meleri Davies, Cadeirydd Ynni Ogwen.“Mae cynllun Ynni Ogwen yn fenter gymunedol yng ngwir ysytyr y gair – o ran perchnogaeth, arweinyddiaeth ac hefyd y budd cymunedol a fydd yn deillio o’r prosiect. Mae’r cynllun yma yn nwylo y bobl leol. Mae pobl Dyffryn Ogwen wedi bod yn ffantastig a rydym ni’n teimlo’n wylaidd a hynod falch yng ngwyneb y fath gefnogaeth” 

 

Penodi swyddog

 

Mae Beca Roberts o Dregarth newydd gychwyn gweithio fel Swyddog Cefnogaeth i Ynni Ogwen am 6 mis a bydd yn ymchwilio i mewn i ddichonoldeb prosiectau cynaliadwy eraill yn y dyffryn yn ogystal â chefnogi cwblhau’r cynllun hydro.

 

Mae Dyffryn Ogwen yn ardal ddelfrydol ar gyfer cynllun hydro, sy’n dibynnu ar lethrau serth ar waelodion mynyddoedd y Carneddau a glawiad uchel. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru