Cynllun Ŵyn Ffermwyr Ifanc Cymru yn cyrraedd pinacl

03/12/2015

Categori: Amaethyddiaeth, Newyddion

Cyrhaeddodd Cynllun Ŵyn Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru 2015  binacl yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru gyda seremoni wobrwyo a derbyniad.

 

Fe gyflwynwyd dwy wobr - Cyflenwr Cynllun Ŵyn y Flwyddyn, sydd yn cydnabod yr aelod o CFfI Cymru sydd yn cyflenwi’r canran uchaf o Ŵyn yn y fanyleb gywir yn ystod y flwyddyn, a Chystadleuaeth Carcas y Cynllun Ŵyn, oedd yn cael ei feirniadu gan Reolwr Technegol a Phrif Gigydd Sainsbury's, Julien Pursglove.

 

Enillydd Cyflenwr y Flwyddyn 2015 ydi Andrew Phillips sydd yn ffermio 1600 o ddefaid magu a gyr o wartheg cyfandirol gyda’i rieni yn Windsor Farm, Lamphey, Sir Benfro. Wrth gyflwyno’r wobr, dywedodd Mr Phill Hambling, Rheolwr Amaeth Sainsbury’s: “Ni allaf or-bwysleisio pa mor bwysig yw cyflwyno ŵyn sydd yn y fanyleb gywir ar gyfer prosesu, a thrwy gynlluniau fel Cynllun Ŵyn CFfI Cymru mae modd lledaenu’r neges hynny. Pleser yw cyfleyno’r wobr i Andrew, ac edrychwn ymlaen At dderbyn mwy o ŵyn safonol drwy gydol 2016.”

 

Cyflwynwyr ail wobr y noson ar gyfer yr ymgais buddugol yng nghystadleuaeth carcass y cynllun ŵyn. Cafwyd dros 20 o geisiadau yn y gystadleuaeth eleni gyda’r pump uchaf yn cael eu barnu yn y Neuadd Garcas yn ystod y Ffair Aeaf. Yr enillydd, gydag oen E3L yn pwyso 19.5kg oedd William Gittoes o Llandefalle ger Aberhonddu, a bu hefyd yn ffodus iawn i ennill y wobr wrth gefn a hefyd y trydydd safle.

 

Dywedodd Carys Vaughan, Cadeirydd Materion Gwledig Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru “Rydym wrth ein bodd bod y gystadleuaeth hon mor boblogaidd, a hithau bellach yn ei hail flwyddyn. Mae’r ŵyn a gafodd eu rhoi ar gyfer y gystadleuaeth o safon arbennig ac mae’n gyfle gwych i arddangos cynyrch o safon eithriadol sydd yn cael ei gynhyrchu gan aelodau CFfI Cymru. Rydym yn hynod ddiolchgar i Dunbia am eu cefnogaeth parhol i waith Ffermwyr Ifanc Cymru.”

 

Mynd o nerth i nerth

 

Dywedodd Alison Harvey, Rheolwr Amaethyddol Ŵyn ar gyfer Dunbia; “Unwaith eto, mae Dunbia wrth eu boddau gyda Chynllun Ŵyn Clwb Ffermwyr Ifanc Cymru. Lansiwyd y cynllun hwn 6 mlynedd yn nol gyda dau brif amcan - i greu cyflenwad rheolaidd a safonol o gig oen ar gyfer Sainsbury’s ac i addysgu ffermwyr ifanc yn yr hyn mae prosesydd ac adwerthwyr yn chwilio amdano. Mae’r cynllun wedi mynd o nerth i nerth, yn enwedig gydag ychwanegiad y gystadleuaeth garcas ddwy flynedd yn nol yn profi yn llwyddiannus tu hwnt. Mae Dunbia yn mabwysiadu agwedd o bartneriaeth i’n holl fusnesau, gan weithio ar y meddylfryd bod dyfodol y diwydiant yn dibynnu ar yr holl bartïon yn y gadŴYN gyflenwi yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn gwarantu diwydiant cynaliadwy ar gyfer pawb. Mae’r Cynllun Ŵyn gydag CFfI Cymru yn enghraifft berffaith o bartneriaeth ymarferol lwyddiannus.”

 

Mae’r ddwy gystadleuaeth wedi eu noddi yn hael gan Hybu Cig Cymru a Dunbia. Mae’r ddau enillydd wedi ennill gwobr wedi ei engrafu, iPad mini a thystysgrif.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru