Cynlluniau ar y gweill i wella profiadau ymwelwyr yng Nghastell Caernarfon

12/11/2018

Categori: Addysg, Hamdden, Newyddion

Mae cynlluniau gan Cadw i wella profiadau ymwelwyr Castell Caernarfon yn dilyn buddsoddiad gwerth £3.3 miliwn gan raglen Cyrchfannau Denu Twristiaeth Croeso Cymru.

Mae'r cynigion presennol yn cynnwys darparu mynediad gwastad i'r furflychau uwch a fydd y ddarpariaeth gyntaf o'i math yn unrhyw safle debyg yn y DU, gan roi profiad unigryw i'r rheini a phroblemau symudedd. Fe fydd y gwelliannau yn cynnwys datblygu profiadau dychmygol a rhyngweithiol y gall ymwelwyr ymgolli eu hunain ynddynt, megis rhith-wirionedd.

 

Bydd Cadw yn cynnal digwyddiad ymgynghori am gyfnod byr yn Sgwâr y Castell, Caernarfon i holi barn pobl leol am y cynigion hyn ar 26 a 27 Tachwedd.

 

Bydd byrddau stori, profiad rhith-wirionedd a model 3D o'r castell gan gynnwys y gwelliannau arfaethedig i’w gweld yno. Bydd cynrychiolwyr o Cadw ar gael i drafod y gwelliannau a awgrymir.

 

Gwella mynediad

 

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon, yr Arglwydd Elis-Thomas: “Mae Castell Caernarfon yn atyniad hynod o arwyddocaol, yn un o'r cestyll mwyaf adnabyddus yn y DU ac mae’n cael ei adnabod ar draws y byd hefyd.

 

“Mae'r prosiect hwn yn hoelio sylw ar wella'r cynnig gwych hwn. Rydyn ni am ysgogi mwy o bobl i ymweld â'r heneb, a thref Caernarfon wrth gwrs drwy ei gwneud yn fwy hygyrch i gynulleidfa ehangach.

 

“Os ydym am fynd ati o ddifrif i drechu rhwystrau, rhaid i'n safleoedd fod yn fwy hygyrch, perthnasol a difyr. Rhaid inni barhau i roi'r mynediad gorau posibl i'r rheini â phroblemau symudedd.

 

“Rydyn ni wedi gwneud cryn dipyn o gynnydd o ran darparu pontydd mynediad yng Nghaernarfon a Harlech – rydym am ychwanegu at hyn drwy wella mynediad i lefelau uwch ein cestyll, megis Caernarfon, gan wneud hynny mewn ffordd a fydd yn cyd-fynd â'u cymeriad hanesyddol. Mae ein cynigion yn cefnogi hynny'n llwyr”.