Cynnal Ail Ras yr Iaith drwy Gymru

24/06/2016

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

Cynhelir ail Ras yr Iaith rhwng 6 a 8 Gorffennaf 2016 lle bydd pobl Cymru yn rhedeg drwy 25 tref a phentref rhwng Bangor a Llandeilo, o’r Gogledd i’r De, gan uno’n gwlad gyda Baton yr Iaith.

Ar ddydd Iau, 7 Gorffennaf 2016, bydd Ras yr Iaith 2016 yn rhedeg drwy Geredigion gan roi’r cyfle i bawb ddathlu’r iaith drwy fod yn rhan o ras hwyl gyfnewid.

 

Nid ras i athletwyr yw Ras yr Iaith ond ras dros y Gymraeg gan bobl Cymru. Cynhaliwyd y Ras gyntaf yn 2014, gyda’i phwrpas i ddathlu’r Gymraeg, codi ymwybyddiaeth o’r iaith, a dangos i’r byd fod cefnogaeth i’r Gymraeg ar lawr gwlad. Cofiwch, mae’n agored i bawb – siaradwyr rhugl, dysgwyr a phawb sy’n cefnogi’r iaith.

 

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, “Mae Cyngor Sir Ceredigion yn awyddus iawn i fod yn rhan o Ras yr Iaith eleni, yn enwedig yn dilyn llwyddiant ysgubol y ras yn 2014. Cydlynir llwybrau Ceredigion gan Cered, ein Menter Iaith ni, sydd â rhwydwaith o grwpiau ac arbenigedd mewn cysylltu gyda phobl o bob cefndir. Mae’n gyfle i dynnu ein cymunedau ynghyd i hybu, hyrwyddo a dathlu’r Gymraeg mewn modd hwyliog sy’n agored i bawb. Bydd llwyddiant y ras yn dangos brwdfrydedd trigolion Ceredigion i weld ffyniant yn ein cymunedau a’r iaith Gymraeg.”

 

Bydd y baton, sydd wedi cael ei gerfio’n arbennig i’r ras, yn cael ei drosglwyddo o law i law, wrth i redwyr ddangos eu cefnogaeth i’r iaith.Bydd unigolion, teuluoedd, busnesau a chlybiau lleol, sefydliadau ac ysgolion yn noddi ac yn rhedeg 1 cilomedr gan gario baton. Gall holl ddisgyblion yr ysgol neu holl aelodau tîm pêl-droed y pentref redeg yr 1 cilomedr hwnnw. 

 

“Mae’n amser i garedigion y Gymraeg ddod at ei gilydd, a dangos ychydig o hwyl dros yr iaith. Bydd Ras yr Iaith yn ffordd wych i dynnu pobl at ei gilydd a dathlu ein bod ni yma o hyd!” meddai Siôn Jobbins sydd wedi rhedeg yn y rasus llwyddiannus tebyg dros y Llydaweg, Gwyddeleg a Basgeg.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru