Cynnal Gŵyl fwyd gyntaf Caernarfon

09/05/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Cynhelir Gŵyl Fwyd gyntaf Caernarfon y penwythnos yma mewn gwahanol leoliadau ar draws canol y dref, ac mae’r trefnwyr yn gobeithio y bydd pawb sy’n dod i’r dre dros y penwythnos yn defnyddio cludiant cyhoeddus i gyrraedd pen y daith.

Yn ôl Catrin Siriol, aelod o’r tîm cyfathrebu: “Rydym wrth ein bodd bod Rheilffordd Eryri’n cefnogi’r ŵyl drwy redeg gwasanaethau ychwanegol o Borthmadog, er mwyn gwneud yn siŵr bod ymwelwyr a phobl leol yn cael mwy o amser yn y digwyddiad newydd hwn sy’n arddangos y cynnyrch lleol Cymreig gorau”.

 

Mae Gŵyl Fwyd Caernarfon yn dechrau am 10am bore Sadwrn Mai 14, a bydd yn dod i ben am 6pm. Bydd dros 70 o stondinau bwyd lleol ar y Maes, Cei Llechi ac ar hyd a lle y dref hanesyddol hon.

Ceir hefyd wahanol ddigwyddiadau bwyd, gan gynnwys sdwnsh coginio yn Galeri ar nos Wener ac arddangosfeydd yn Neuadd y Farchnad drwy’r dydd Sadwrn. 

 

Pate wiwer lwyd

 

Ar y Maes, ceir sesiynau cymunedol gan gynnwys un yng ngofal Amgueddfa Ffiwsilwyr Brenhinol Cymru a fydd yn dangos i ymwelwyr sut oedd pobl yn paratoi prydau bwyd adeg y cyfnod dogni yn ystod y rhyfel. Bydd myfyrwyr Glynllifon, yn ogystal â dod ag anifeiliaid fferm i’r ŵyl, hefyd yn lansio pate wiwer lwyd newydd sbon. Swigod hud, helfa drysor, paentio wynebau, cerddoriaeth fyw gan gorau a bandiau lleol, bwyd stryd a bar wrth swyddfa’r Harbwrfeistr – beth mwy sydd ei angen ar gyfer diwrnod ardderchog i’r teulu cyfan!

 

Ychwanegodd Catrin, “Rydym yn hynod ddiolchgar i Ymddiriedolaeth Harbwr Caernarfon am eu haelioni yn gadael i ni ddefnyddio rhan helaeth o’r maes parcio ar Cei Llechi i gynnal yr Wyl, ac rydym yn gobeithio y gallwn leihau nifer y ceir sy’n dod i’r Wyl drwy annog pobl i ddod i’r dre ar y trên bach, mewn bws neu ar gefn beic.

 

I’r rhan fwyaf o bobl, mae bysiau yn ffordd hwylus a rhesymol o gyrraedd canol tref Caernarfon. Ac mae fflyd o dacsis bob amser ar gael ar y Maes. Ond i’r rhai ohonoch sydd am fentro yn y car, mae nifer o feysydd parcio talu ac arddangos ar hyd y dref.

 

“Sut bynnag y teithiwch chi,” ychwanega Catrin, “rydym yn addo diwrnod llawn o hwyl a difyrrwch i chi – a digon o fwyd a diod i dynnu dŵr o’ch dannedd chi!”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru