Cynnal rali Cymru Rydd yn Ewrop yng Nghaernarfon

Bydd rali yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn yn datgan bod annibyniaeth yn hanfodol yn sgil penderfyniad y Deyrnas Unedig i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Fe fydd y siaradwyr yn cynnwys yr Arglwydd Dafydd Wigley, yr awdur Patrick McGuinness, a’r cynhyrchydd annibynnol Meic Birtwistle.

 

Fe fydd Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn yn darllen cerdd newydd, a Bryn Fôn a Lisa Jên yn canu.

 

Mae’r rali Cymru Rydd yn Ewrop am 12pm ar y Maes yng Nghaernarfon wedi ei threfnu gan gangen newydd Yes Cymru yng Nghaernarfon a Chymdeithas yr Iaith Gymraeg.

 

Bydd ail rali gan Yes Cymru yn cael ei chynnal yng Nghaerdydd yr un diwrnod, am 2pm, ger cerflun Aneurin Bevan ar Heol y Frenhines.

 

Dywedodd un o’r hyrwyddwyr, Ifan Morgan Jones, bod Cymru bellach yn wynebu bod yn rhan o wladwriaeth a oedd yn ei esgeuluso yn wleidyddol ac yn annibynnol. “Ers i’r ymgyrch Allan ennill y dydd yr wythnos diwethaf mae’r sail resymegol a gyflwynwyd dros gefnu ar yr Undeb Ewropeaidd wedi syrthio’n ddarnau,” meddai

 

“Maent bellach yn cyfaddef na fydd modd lleihau mewnfudo ac na fydd gan y Deyrnas Gyfunol ragor o arian i’w fuddsoddi yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol.»

 

‘Cawlach’

 

“Sut mae Cymru, a oedd wedi elwa o £4 biliwn o fuddsoddiad yr Undeb Ewropeaidd ers y flwyddyn 2000, yn ogystal â manteision bod yn y farchnad sengl, wedi elwa o’r cawlach hyn?

 

“Mae’r rheini a gyflwynodd y dadleuon i ni, fel Boris Johnson, wedi cefnu ar unrhyw gyfrifoldeb dros lanhau'r llanast y maent wedi ei greu.

 

“Fe bleidleisiodd 48% o drigolion Cymro o blaid aros yn yr Undeb Ewropeaidd, ac mae nifer a bleidleisiodd Allan bellach yn ail-ystyried eu penderfyniad yn sgil y chwalfa wleidyddol ac economaidd a ddaeth yn ei sgil. Rydym yn ddemocratiaid ac yn parchu penderfyniad y bobol - ond mae angen yn awr dechrau’r drafodaeth ynglŷn â dyfodol Cymru a chyflwyno’r ddadl dros annibyniaeth."

 

Ychwanegodd, “Ai dyma wir y dyfodol yr ydym ni’n ei ddeisyfu i’n plant – neu a oes yna ddewis amgen i’w ystyried?”